Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Rychlá poptávka

Nejrychlejší cesta k dotacím

Z důvodu zamezení automatického vyplňování formulářů spamery a roboty, opište následující kód:
captcha
captcha
A picture

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

ROZVOJ A NAVÝŠENÍ VÝUKOVÝCH KAPACIT MATEŘSKÝCH A ZÁKLADNÍCH ŠKOL

Typ: ostatní
Rozvoj kapacit MŠ a ZŠMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy zahájilo příjem žádostí o finanční podporu na rozvoj a navýšení výukových kapacit mateřských a základních škol zřizovaných územně samosprávnými celky. Příjem žádostí probíhá do 1. 9. 2018.

ROZVOJ A NAVÝŠENÍ VÝUKOVÝCH KAPACIT MATEŘSKÝCH A ZÁKLADNÍCH ŠKOL

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ PROBÍHÁ od 20. června do 1. září 2018

Podporované aktivity:

 • stavební práce související s navyšováním výukové kapacity mateřských škol a základních škol 1. stupně, které současně vykonávají činnost základní i mateřské školy, včetně vybudování souvisejících inženýrských sítí a zajištění související bezbariérovosti,
 • dodávky interiérového vybavení (vestavěný nábytek, základní mobiliář),
 • pořízení investičního vybavení ve vztahu k navýšení kapacity nových tříd/kmenových učeben (audiovizuální technika, učební pomůcky atp.),
 • úpravy venkovních ploch, které bezprostředně souvisejí s vytvořením výukových kapacit a nepřesahují vzdálenost 10 m od stavby,
 • výstavba jídelny, družiny, šaten

Výše podpory:

 • V případě obcí může činit výše finanční podpory maximálně 70 % celkových způsobilých nákladů projektu.
 • V případě dobrovolných svazků obcíškolských právnických osob může činit výše finanční podpory maximálně 85 % celkových způsobilých nákladů projektu.
 • Výše dotace musí činit minimálně 2 mil.maximálně 30 mil. Kč na projekt.

Upozornění: Čím vyšší bude procentuální spoluúčast žadatele na financování projektu (tedy čím nižší bude procentuální podíl požadované dotace na celkových nákladech projektu), tím vyšší bodové ohodnocení daná žádost obdrží

Oprávnění příjemci podpory:

 • obce,
 • dobrovolné svazky obcí,
 • školské právnické osoby

Podmínky dotačního titulu:

Podmínkou udělení finanční podpory je doložení pravomocného stavebního povolení či jiného dokumentu pro konkrétní druh povolovacího řízení. Tento dokument se přikládá k žádosti o dotaci.

Výzva se nevztahuje na rozvoj a vytváření kapacit pro děti mladší 3 let.

Výzva se nevztahuje na projekty realizované v hl. městě Praha ani v jeho městských částech.

V příslušném školském obvodu na území dané obce musí být prokazatelný nedostatek výukových kapacit.

V případě realizace projektu v základní škole se musí jednat o základní školu pouze s 1. stupněm, která vykonává současně činnost základní i mateřské školy a v rámci projektu musí dojít rovněž k navýšení kapacity mateřské školy.

V případě zájmu o výše uvedený dotační titul nás kontaktujte zde.


Vytvořeno: 3. 7. 2018
Poslední aktualizace: 26. 7. 2018 14:32
Autor: Správce Webu