A picture

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Zprávy

první předchozí
ze 3
poslední

Dotace na snížení energetické náročnosti veřejných budov

DOTACE NA SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A VEŘEJNÝCH BUDOV

Operační program životního prostředí zahájil příjem žádostí o finanční podporu na snížení energetické náročnosti veřejných budov pro obce, města, neziskové organizace a podnikatelské subjektu od 2. 5. 2019 do 3. 2. 2020 celý text

ostatní | 5. 8. 2019 | Autor: Správce Webu
Dotace na ochranu a péči o přírodu a krajinu v sídlech

DOTACE NA OCHRANU A PÉČI O PŘÍRODU A KRAJINU V SÍDLECH

Operační program životního prostředí zahájil příjem žádostí o finanční podporu na ochranu a péči o přírodu a krajinu v sídlech pro obce, neziskové organizace a podnikatelské subjektu od 1. 2. 2019 do 31. 10. 2019 celý text

ostatní | 5. 8. 2019 | Autor: Správce Webu
Dotace na budování a rekonstrukci školních zahrad v přírodním stylu

DOTACE NA BUDOVÁNÍ A REKONSTRUKCI ŠKOLNÍCH ZAHRAD V PŘÍRODNÍM STYLU PRO ÚČELY ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY(„PŘÍRODNÍ ZAHRADY“)

Státní fond životního prostředí plánuje vyhlášení dotačního titulu na budování a rekonstrukci školních zahrad v přírodním stylu pro účely environmentální výchovy pro obce, školy a neziskové organizace. Příjem žádostí je očekáván od srpna/září 2019 celý text

ostatní | 5. 8. 2019 | Autor: Správce Webu
Dotace na obnovu a údržbu venkovských prvků

DOTACE NA ÚDRŽBU A OBNOVU KULTURNÍCH PRVKŮ VENKOVSKÉ KRAJINY

Ministerstvo zemědělství vyhlásilo příjem žádostí o dotaci na údržbu a obnovu drobných památných staveb a objektů, jako jsou kapličky, křížky, boží muka atp. Příjem žádostí probíhá od 4. 2. do 22. 2. 2019. celý text

ostatní | 18. 1. 2019 | Autor: Správce Webu
Dotace na traktory a další techniku pro práci v lese

DOTACE NA TRAKTORY A DALŠÍ TECHNIKU PRO PRÁCI V LESE

Státní zemědělský intervenční fond bude od 9. do 30. října přijímat žádosti o finanční podporu na pořízení traktorů a další techniky pro práci v lese. celý text

ostatní | 1. 10. 2018 | Autor: Správce Webu
Dotace na sportoviště

DOTACE NA VÝSTAVBU A REKONSTRUKCI SPORTOVIŠŤ

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zahájilo příjem žádostí o finanční podporu na výstavbu, rekonstrukci a modernizaci sportovních zařízení. Žádosti budou přijímány do 15. října. celý text

ostatní | 17. 9. 2018 | Autor: Správce Webu
Dotace na sběrné dvory a kontejnery

DOTACE NA SBĚRNÉ DVORY A KONTEJNERY

Zájemci o sběrné dvory, kontejnery a další projekty zaměřené na navýšení materiálového a energetického využití odpadů budou moci podávat žádosti o finanční podporu z Operačního programu Životní prostředí, a to od 3. 9. 2018 do 28. 2. 2019. celý text

ostatní | 9. 8. 2018 | Autor: Správce Webu
Dotace na zbudování sociálního bydlení v obci

DOTACE NA ZBUDOVÁNÍ SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ V OBCI

Integrovaný regionální operační program zveřejnil dne 8. 3. pravidla výzvy zaměřené na výstavbu, nákup, rekonstrukci a adaptaci bytů pro účely sociálního bydlení. Příjem žádostí bude probíhat od 14. června 2018. celý text

ostatní | 9. 3. 2018 | Autor: Správce Webu
Dotace na zlepšení stavu zeleně v obcích a městech

DOTACE NA ZLEPŠENÍ STAVU ZELENĚ V OBCÍCH A MĚSTECH

Státní fond životního prostředí vyhlašuje výzvu zaměřenou na podporu zlepšování funkčního stavu zeleně v obcích a městech. celý text

ostatní | 16. 10. 2017 | Autor: Správce Webu
Dotace na akce spojené s významnými výročími roku 2018

DOTACE NA AKCE SPJATÉ S VÝZNAMNÝMI VÝROČÍMI ROKU 2018

Ministerstvo kultury nabízí dotaci na pokrytí nákladů spojených s oslavami a připomínkami významných výročí roku 2018 (1918, 1968, 1993). celý text

ostatní | 6. 10. 2017 | Autor: Správce Webu
Dotace na akce spojené s oslavou významných výročí

DOTACE NA AKCE SPOJENÉ S OSLAVOU VÝZNAMNÝCH VÝROČÍ OBCÍ

Ministerstvo kultury nabízí dotaci na pokrytí nákladů spojených z významnými výročími obcí a měst, kulturně-historických událostí a význačných osobností českého původu. celý text

ostatní | 6. 10. 2017 | Autor: Správce Webu
Environmentální zahrady v ZŠ a MŠ

ENVIRONMENTÁLNÍ ZAHRADY V ZÁKLADNÍCH A MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH

V rámci Národního programu Životní prostředí byla vyhlášena výzva na zbudování či rekonstrukci environmentálních zahrad na podporu výuky a vzdělávání v oblasti životního prostředí. celý text

ostatní | 5. 10. 2017 | Autor: Správce Webu
Preventivní protipovodňová opatření

PREVENTIVNÍ PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ

V rámci Operačního programu Životní prostředí byla dne 2. října 2017 vyhlášena výzva na zbudování a rozšíření lokálních výstražných a varovných systémů a místních informačních systémů. celý text

ostatní | 5. 10. 2017 | Autor: Správce Webu
Nakládání s odpady

NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

Výstavba a modernizace zařízení pro nakládání s odpady. celý text

ostatní | 5. 10. 2017 | Autor: Správce Webu
Budování a rozšíření varovných, hlásných, předpovědních a výstražných systémů na lokální úrovni a digitální povodňové plány 1

Budování a rozšíření varovných, hlásných, předpovědních a výstražných systémů na lokální úrovni a digitální povodňové plány

Operační program Životního prostředí vyhlásí výzvu zaměřenou na podporu preventivních protipovodňových opatření. celý text

ostatní | 8. 3. 2017 | Autor: Správce Webu
Předcházení vzniku komunálních odpadů 1

Předcházení vzniku komunálních odpadů

Operační program Životního prostředí vyhlásí výzvu zaměřenou na prevenci vzniku odpadů. V rámci výzvy je možné pořízení domácích kompostérů pro obce. celý text

ostatní | 8. 3. 2017 | Autor: Správce Webu
#

Infrastruktura zájmového, neformálního a celoživotního vzdělávání

Integrovaný regionální operační program vyhlásil výzvu na předkládání žádostí o dotaci pro školy, školská zařízení, střediska volného času, DDM, ŠD, školní kluby, vzdělávací a školící centra. celý text

ostatní | 13. 10. 2016 | Autor:
#

Zeleň v obcích do 500 obyvatel

V rámci Národního programu Životní prostředí lze podávat žádosti o dotaci na úpravy zeleně v obcích. Podpora je zaměřena zejména na obce do 500 obyvatel. celý text

ostatní | 11. 10. 2016 | Autor:
#

INFRASTRUKTURA ZÁKLADNÍCH ŠKOL

Integrovaný regionální operační program vyhlásil výzvu na předkládání žádostí o dotaci pro základní školy v sociálně vyloučených lokalitách a mimo sociálně vyloučené lokality. celý text

ostatní | 18. 8. 2016 | Autor:
#

KOMUNITNÍ CENTRA

IROP přijímá žádosti o dotaci na rozvoj komunitních center. celý text

ostatní | 18. 8. 2016 | Autor:
#

PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ

Dne 1. 8. 2016 byla vyhlášena výzva z Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 na dotační podporu pořízení domácích kompostérů pro obce. celý text

ostatní | 5. 8. 2016 | Autor:
#

DOTACE NA ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

Dne 1. 8. 2016 byla vyhlášena výzva z Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 na dotační podporu týkající se odpadového hospodářství. celý text

ostatní | 5. 8. 2016 | Autor:
#

DOTACE NA PRŮZKUM, POSÍLENÍ A BUDOVÁNÍ ZDROJŮ PITNÉ VODY

Národní program Životního prostředí vyhlásil výzvu na dotační podporu projektů zaměřených na průzkum, posílení a budování zdrojů pitné vody. celý text

ostatní | 5. 8. 2016 | Autor:
#

Energetické úspory veřejných budov

Ministerstvo životního prostředí přijímá žádosti o dotaci na projekty řešící snížení energetické náročnosti veřejných budov. celý text

ostatní | 20. 7. 2016 | Autor:
#

Dotace odpadové hospodářství

Operační program životní prostředí připravuje výzvu na příjem žádostí o dotaci v rámci odpadového hospodářství. celý text

ostatní | 20. 7. 2016 | Autor:
#

ZELEŇ EXTRAVILÁN

Operační program životní prostředí připravuje výzvu na projekty úpravy zeleně v extravilánu obcí. celý text

ostatní | 20. 7. 2016 | Autor:
#

ZELEŇ INTRAVILÁN

Operační program životní prostředí připravuje výzvu na projekty úpravy zeleně v sídlech obcí nad 500 obyvatel. celý text

ostatní | 20. 7. 2016 | Autor:
#

INFRASTRUKTURA ZÁKLADNÍCH ŠKOL

Integrovaný regionální operační program připravuje výzvu na předkládání žádostí o dotaci pro základní školy v sociálně vyloučených lokalitách a mimo sociálně vyloučené lokality. celý text

ostatní | 17. 5. 2016 | Autor:
#

PODPORA INFRASTRUKTURY PRO ZÁJMOVÉ A NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MLÁDEŽE

Integrovaný regionální operační program připravuje výzvu na předkládání žádostí o dotaci v rámci zájmového a neformálního vzdělávání v sociálně vyloučených lokalitách a mimo sociálně vyloučené lokality. celý text

ostatní | 17. 5. 2016 | Autor:
#

PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ

Probíhá příjem žádostí o dotaci na protipovodňová opatření v rámci Operačního programu Životní prostředí. celý text

ostatní | 17. 5. 2016 | Autor:
první předchozí
ze 3
poslední