A picture

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Zprávy

první předchozí
ze 2
poslední

Dotace na traktory a další techniku pro práci v lese

DOTACE NA TRAKTORY A DALŠÍ TECHNIKU PRO PRÁCI V LESE

Státní zemědělský intervenční fond bude od 9. do 30. října přijímat žádosti o finanční podporu na pořízení traktorů a další techniky pro práci v lese. celý text

ostatní | 1. 10. 2018 | Autor: Správce Webu
Technika a technologie pro lesní hospodářství

TECHNIKA A TECHNOLOGIE PRO LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

Dotace na lesní techniku. celý text

ostatní | 5. 10. 2017 | Autor: Správce Webu
#

Zeleň v obcích do 500 obyvatel

V rámci Národního programu Životní prostředí lze podávat žádosti o dotaci na úpravy zeleně v obcích. Podpora je zaměřena zejména na obce do 500 obyvatel. celý text

ostatní | 11. 10. 2016 | Autor:
#

ODSTRAŇOVÁNÍ ŠKOD ZPŮSOBENÝCH POVODNĚMI

Ministerstvo zemědělství v rámci Programu rozvoje venkova 2014-2020 vyhlašuje výzvu k podávání žádostí o dotace na Odstraňování škod způsobených povodněmi. celý text

ostatní | 24. 2. 2016 | Autor:
#

INVESTICE DO OCHRANY MELIORAČNÍCH A ZPEVŇUJÍCÍCH DŘEVIN

Ministerstvo zemědělství v rámci Programu rozvoje venkova 2014-2020 vyhlašuje výzvu na podání žádostí o dotace na investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin. celý text

ostatní | 24. 2. 2016 | Autor:
#

DOTACE V LESNICTVÍ

Ministerstvo zemědělství v rámci Programu rozvoje venkova 2014-2020 vyhlašuje výzvy na podání žádostí o dotace v lesnictví. celý text

ostatní | 24. 2. 2016 | Autor:
#

DOTACE NA NEPRODUKTIVNÍ INVESTICE V LESÍCH

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje v rámci Programu rozvoje venkova 2014-2020 výzvu pro příjem žádostí o dotace na neproduktivní investice v lesích. celý text

ostatní | 24. 2. 2016 | Autor:
#

DOTACE NA TECHNICKÉ VYBAVENÍ DŘEVOZPRACUJÍCÍCH PROVOZOVEN

Ministerstvo zemědělství v rámci Programu rozvoje venkova 2014-2020 vyhlašuje výzvu k podávání žádostí o dotace na technické vybavení dřevozpracujících provozoven. celý text

ostatní | 24. 2. 2016 | Autor:
#

DOTACE NA PODPORU VÝVOJE V ZEMĚDĚLSKÉ VÝROBĚ

Ministerstvo zemědělství v rámci Programu rozvoje venkova 2014-2020 vyhlašuje výzvu na příjem žádostí o dotace na podporu vývoje nových produktů, postupů a technologií v zemědělské výrobě. celý text

ostatní | 24. 2. 2016 | Autor:
#

DOTACE PRO MLADÉ ZEMĚDĚLCE

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje dotace pro mladé zemědělce v rámci Programu rozvoje venkova 2014 -2020 celý text

ostatní | 23. 2. 2016 | Autor:
#

PODPORA AGROTURISTIKY

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje v rámci Programu rozvoje venkova 2014-2020 dotace pro zemědělce na podporu agroturistiky. celý text

ostatní | 23. 2. 2016 | Autor:
#

INVESTICE DO NEZEMĚDĚLSKÝCH ČINNOSTÍ

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje dotace na investice do nezemědělských činností v rámci Programu rozvoje venkova 2014-2020. celý text

ostatní | 23. 2. 2016 | Autor:
#

INVESTICE NA PODPORU ENERGIE Z OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje v rámci Programu rozvoje venkova 2014-2020 dotace na investice na podporu energie z obnovitelných zdrojů. celý text

ostatní | 23. 2. 2016 | Autor:
#

Podpora a údržba sakrálních staveb, významných zemědělských historických objektů,strojů a zařízení, odpočívadel

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje Dotační programy zemědělství pro rok 2016. celý text

ostatní | 1. 2. 2016 | Autor:
#

Výzva - Podpora obnovy a budování závlahového detailu a optimalizace závlahových sítí"

I. výzva Ministerstva zemědělství k podání žádostí o poskytnutí podpory v rámci programu 129 160 „Podpora konkurenceschopnosti agropotravinářského komplexu - závlahy“ celý text

ostatní | 18. 8. 2015 | Autor:
#

Výzva Investice do zemědělských podniků

Program rozvoje venkova 2014-2020 zveřejnil předběžný harmonogram výzev na rok 2015. celý text

ostatní | 18. 8. 2015 | Autor:
#

Výzva Zlepšení konkurenceschopnosti prvovýrobců

Program rozvoje venkova 2014-2020 zveřejnil předběžný harmonogram výzev na rok 2015. celý text

ostatní | 18. 8. 2015 | Autor:
#

Obnova, zachování a zlepšení ekosystémů souvisejících se zemědělstvím a lesnictvím

Program rozvoje venkova 2014-2020 zveřejnil předběžný harmonogram výzev na rok 2015. celý text

ostatní | 18. 8. 2015 | Autor:
#

Nová zelená úsporám – dotace pro snížení spotřeby energií v domácnostech

Nová zelená úsporám – dotace pro snížení spotřeby energií v domácnostech celý text

ostatní | 31. 3. 2014 | Autor:
#

Nakládání s odpady, sanace ekologických zátěží – sběrné dvory, kompostárny, skládky aj…

TERMÍN PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ:
BŘEZEN – 1/2 DUBNA 2014 celý text

ostatní | 3. 3. 2014 | Autor:
#

Biodiverzita + výsadba: zeleň, remízy, aleje, solitérní stromy, větrolamy, břehové porosty….

TERMÍN PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ
BŘEZEN – POLOVINA DUBNA 2014 celý text

ostatní | 2. 3. 2014 | Autor:
#

* Podpora rozvoje bydlení – vstupní a pečovatelské domy a byty

* Podpora rozvoje bydlení – vstupní a pečovatelské domy a byty celý text

ostatní | 16. 1. 2014 | Autor:
#

*Podpora rozvoje bydlení

*Podpora rozvoje bydlení celý text

ostatní | 16. 1. 2014 | Autor:
#

Udržení pracovních míst pomocí 100% finanční podpory na vzdělávání zaměstnanců a školení

Udržení pracovních míst pomocí 100% finanční podpory na vzdělávání zaměstnanců a školení celý text

ostatní | 16. 6. 2013 | Autor:
#

* Obnova lesního potenciálu po kalamitách, protipovodňová opatření, lesní stezky, údržba lesů aj.

* Obnova lesního potenciálu po kalamitách, protipovodňová opatření, lesní stezky, údržba lesů aj. celý text

ostatní | 13. 6. 2013 | Autor:
#

Centrální zdroje energie, rozšíření plynovodní sítě, rekonstrukce spalovacích zdrojů (5 MW)

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ O DOTACI:
DUBEN – KONEC KVĚTNA 2014 celý text

ostatní | 3. 6. 2013 | Autor:
#

* Dotace pro začínající podnikatele – okresy Břeclav, Hodonín, Znojmo

* Dotace pro začínající podnikatele – okresy Břeclav, Hodonín, Znojmo celý text

ostatní | 21. 5. 2013 | Autor:
#

Omezování průmyslového znečištění a snižování environmentálních rizik

Omezování průmyslového znečištění a snižování environmentálních rizik celý text

ostatní | 16. 5. 2013 | Autor:
#

Rozvoj služeb v cestovním ruchu – JMK, Vysočina

Rozvoj služeb v cestovním ruchu – JMK, Vysočina celý text

ostatní | 15. 5. 2013 | Autor:
#

Zlepšování stavu přírody a krajiny – obnova krajinných struktur

Zlepšování stavu přírody a krajiny – obnova krajinných struktur celý text

ostatní | 15. 5. 2013 | Autor:
první předchozí
ze 2
poslední