A picture

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Zprávy

první předchozí
ze 2
poslední

Dotace na ochranu a péči o přírodu a krajinu v sídlech

DOTACE NA OCHRANU A PÉČI O PŘÍRODU A KRAJINU V SÍDLECH

Operační program životního prostředí zahájil příjem žádostí o finanční podporu na ochranu a péči o přírodu a krajinu v sídlech pro obce, neziskové organizace a podnikatelské subjektu od 1. 2. 2019 do 31. 10. 2019 celý text

ostatní | 5. 8. 2019 | Autor: Správce Webu
Dotace na budování a rekonstrukci školních zahrad v přírodním stylu

DOTACE NA BUDOVÁNÍ A REKONSTRUKCI ŠKOLNÍCH ZAHRAD V PŘÍRODNÍM STYLU PRO ÚČELY ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY(„PŘÍRODNÍ ZAHRADY“)

Státní fond životního prostředí plánuje vyhlášení dotačního titulu na budování a rekonstrukci školních zahrad v přírodním stylu pro účely environmentální výchovy pro obce, školy a neziskové organizace. Příjem žádostí je očekáván od srpna/září 2019 celý text

ostatní | 5. 8. 2019 | Autor: Správce Webu
Dotace na traktory a další techniku pro práci v lese

DOTACE NA TRAKTORY A DALŠÍ TECHNIKU PRO PRÁCI V LESE

Státní zemědělský intervenční fond bude od 9. do 30. října přijímat žádosti o finanční podporu na pořízení traktorů a další techniky pro práci v lese. celý text

ostatní | 1. 10. 2018 | Autor: Správce Webu
ROZVOJ A NAVÝŠENÍ VÝUKOVÝCH KAPACIT MATEŘSKÝCH A ZÁKLADNÍCH ŠKOL 1

ROZVOJ A NAVÝŠENÍ VÝUKOVÝCH KAPACIT MATEŘSKÝCH A ZÁKLADNÍCH ŠKOL

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zahájilo příjem žádostí o finanční podporu na rozvoj a navýšení výukových kapacit mateřských a základních škol zřizovaných územně samosprávnými celky. Příjem žádostí probíhá do 1. 9. 2018. celý text

ostatní | 26. 7. 2018 | Autor: Správce Webu
Environmentální zahrady v ZŠ a MŠ

ENVIRONMENTÁLNÍ ZAHRADY V ZÁKLADNÍCH A MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH

V rámci Národního programu Životní prostředí byla vyhlášena výzva na zbudování či rekonstrukci environmentálních zahrad na podporu výuky a vzdělávání v oblasti životního prostředí. celý text

ostatní | 5. 10. 2017 | Autor: Správce Webu
Preventivní protipovodňová opatření

PREVENTIVNÍ PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ

V rámci Operačního programu Životní prostředí byla dne 2. října 2017 vyhlášena výzva na zbudování a rozšíření lokálních výstražných a varovných systémů a místních informačních systémů. celý text

ostatní | 5. 10. 2017 | Autor: Správce Webu
Technika a technologie pro lesní hospodářství

TECHNIKA A TECHNOLOGIE PRO LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

Dotace na lesní techniku. celý text

ostatní | 5. 10. 2017 | Autor: Správce Webu
Budování a rozšíření varovných, hlásných, předpovědních a výstražných systémů na lokální úrovni a digitální povodňové plány 1

Budování a rozšíření varovných, hlásných, předpovědních a výstražných systémů na lokální úrovni a digitální povodňové plány

Operační program Životního prostředí vyhlásí výzvu zaměřenou na podporu preventivních protipovodňových opatření. celý text

ostatní | 8. 3. 2017 | Autor: Správce Webu
Předcházení vzniku komunálních odpadů 1

Předcházení vzniku komunálních odpadů

Operační program Životního prostředí vyhlásí výzvu zaměřenou na prevenci vzniku odpadů. V rámci výzvy je možné pořízení domácích kompostérů pro obce. celý text

ostatní | 8. 3. 2017 | Autor: Správce Webu
#

Infrastruktura zájmového, neformálního a celoživotního vzdělávání

Integrovaný regionální operační program vyhlásil výzvu na předkládání žádostí o dotaci pro školy, školská zařízení, střediska volného času, DDM, ŠD, školní kluby, vzdělávací a školící centra. celý text

ostatní | 13. 10. 2016 | Autor:
#

Zeleň v obcích do 500 obyvatel

V rámci Národního programu Životní prostředí lze podávat žádosti o dotaci na úpravy zeleně v obcích. Podpora je zaměřena zejména na obce do 500 obyvatel. celý text

ostatní | 11. 10. 2016 | Autor:
#

LESNÍ CESTY

Byla vyhlášena výzva k poskytování finanční podpory na lesnickou infrastrukturu v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020. celý text

ostatní | 8. 9. 2016 | Autor:
#

INFRASTRUKTURA ZÁKLADNÍCH ŠKOL

Integrovaný regionální operační program vyhlásil výzvu na předkládání žádostí o dotaci pro základní školy v sociálně vyloučených lokalitách a mimo sociálně vyloučené lokality. celý text

ostatní | 18. 8. 2016 | Autor: INFRASTRUKTURA ZÁKLADNÍCH ŠKOL
#

PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ

Dne 1. 8. 2016 byla vyhlášena výzva z Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 na dotační podporu pořízení domácích kompostérů pro obce. celý text

ostatní | 5. 8. 2016 | Autor:
#

DOTACE NA ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

Dne 1. 8. 2016 byla vyhlášena výzva z Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 na dotační podporu týkající se odpadového hospodářství. celý text

ostatní | 5. 8. 2016 | Autor:
#

Energetické úspory veřejných budov

Ministerstvo životního prostředí přijímá žádosti o dotaci na projekty řešící snížení energetické náročnosti veřejných budov. celý text

ostatní | 20. 7. 2016 | Autor:
#

Dotace odpadové hospodářství

Operační program životní prostředí připravuje výzvu na příjem žádostí o dotaci v rámci odpadového hospodářství. celý text

ostatní | 20. 7. 2016 | Autor:
#

ZELEŇ EXTRAVILÁN

Operační program životní prostředí připravuje výzvu na projekty úpravy zeleně v extravilánu obcí. celý text

ostatní | 20. 7. 2016 | Autor:
#

ZELEŇ INTRAVILÁN

Operační program životní prostředí připravuje výzvu na projekty úpravy zeleně v sídlech obcí nad 500 obyvatel. celý text

ostatní | 20. 7. 2016 | Autor:
#

INFRASTRUKTURA ZÁKLADNÍCH ŠKOL

Integrovaný regionální operační program připravuje výzvu na předkládání žádostí o dotaci pro základní školy v sociálně vyloučených lokalitách a mimo sociálně vyloučené lokality. celý text

ostatní | 17. 5. 2016 | Autor:
#

PODPORA INFRASTRUKTURY PRO ZÁJMOVÉ A NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MLÁDEŽE

Integrovaný regionální operační program připravuje výzvu na předkládání žádostí o dotaci v rámci zájmového a neformálního vzdělávání v sociálně vyloučených lokalitách a mimo sociálně vyloučené lokality. celý text

ostatní | 17. 5. 2016 | Autor:
#

PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ

Probíhá příjem žádostí o dotaci na protipovodňová opatření v rámci Operačního programu Životní prostředí. celý text

ostatní | 17. 5. 2016 | Autor:
#

INFRASTRUKTURA STŘEDNÍCH A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL

Integrovaný regionální operační program připravuje výzvu na předkládání žádostí o dotaci v rámci Infrastruktury středních a vyšších odborných škol v sociálně vyloučených lokalitách a mimo sociálně vyloučené lokality. celý text

ostatní | 17. 5. 2016 | Autor:
#

Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech

Operační program Životní prostředí přijímá žádosti o dotaci v rámci 30. výzvy. celý text

ostatní | 16. 5. 2016 | Autor:
#

DOTACE NA POSÍLENÍ PŘIROZENÝCH FUNKCÍ KRAJINY

Operační program Životní prostředí vyhlašuje příjem žádostí o dotaci v rámci 29. výzvy. celý text

ostatní | 16. 5. 2016 | Autor:
#

POVODŇOVÁ OCHRANA INTRAVILÁNU

Operační program Životní prostředí 2014-2020 vyhlašuje výzvu na Podporu povodňové ochrany intravilánu. celý text

ostatní | 9. 2. 2016 | Autor:
#

PODPORA PREVENTIVNÍCH PROTIPOVODŇOVÝCH OPATŘENÍ

Operační program Životní prostředí 2014-2020 vyhlašuje výzvu na předkládání žádostí o dotaci v rámci protipovodňových opatření. celý text

ostatní | 9. 2. 2016 | Autor:
#

Infrastruktura pro předškolní vzdělávání

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu na zvyšování kapacit mateřských škol. celý text

ostatní | 7. 12. 2015 | Autor:
#

Energetické úspory veřejných budov

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo 19. výzvu k podávání žádostí o poskytnutí podpory z Operačního programu Životní prostředí 2014-2020. celý text

ostatní | 1. 12. 2015 | Autor:
#

Dotace na rozvoj výukových kapacit základních a mateřských škol

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo výzvu na podávání žádostí o dotaci na rozšiřování výukových kapacit mateřských a základních škol pro rok 2016. celý text

ostatní | 22. 10. 2015 | Autor:
první předchozí
ze 2
poslední