A picture

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost

Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnostOP VK se zaměřuje na oblast rozvoje lidských zdrojů prostřednictvím vzdělávání ve všech jeho rozmanitých formách s důrazem na komplexní systém celoživotního učení, utváření vhodného prostředí pro výzkumné, vývojové a inovační aktivity a stimulace spolupráce participujících subjektů.
Je zaměřený na zkvalitnění a modernizaci systémů počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání, jejich propojení do komplexního systému celoživotního učení a ke zlepšení podmínek ve výzkumu a vývoji. V rámci celkového finančního plánu alokace pro Českou republiku pro cíl Konvergence v letech 2007 – 2013 je na OP VK alokováno 7 % z prostředků strukturálních fondů EU, tj. 1 828,7 mil. €, přičemž z celkové částky na financování OP VK tvoří 85 % zdroje EU a 15 % národní zdroje ze státního rozpočtu.

Aktuální dotační možnosti  – více zde

Kdo může z OP VK čerpat?

Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnos

– Školy a školská zařízení, organizace působící ve vzdělávání a kariérovém poradenství
– instituce vědy a výzkumu
– ústřední orgány státní správy a jimi řízené organizace
– odborové, zaměstnanecké a zaměstnavatelské organizace
– organizace působící ve vzdělávání a kariérovém poradenství
– obce, města, kraje, nestátní neziskové organizace a další