Europroject

Webové stránky se upravují.

Operační program životního prostředí

Operační program životního prostředí

Operační program životního prostředí

Operační program Životní prostředí (OPŽP) vytváří rámec pro přípravu

projektů, které mohou být spolufinancovány z evropských fondů, jejichž globálním cílem je zlepšit stav jednotlivých složek životního prostředí a podpořit tak udržitelný rozvoj, dlouhodobou konkurenceschopnost a zaměstnanost v regionech v rámci cíle Konvergence politiky hospodářské a sociální soudržnosti EU.

OPŽP je zaměřený na zlepšování kvality životního prostředí a tím i zdraví obyvatelstva. Přispívá ke zlepšování stavu ovzduší, vody i půdy; řeší problematiku odpadů a průmyslového znečištění, podporuje péči o krajinu a využívání obnovitelných zdrojů energie a budování infrastruktury pro environmentální osvětu.

Z pohledu finančních prostředků se jedná o druhý největší český operační program: z fondů EU je pro něj vyčleněno 4,92 mld. € (cca 138,68 mld. Kč), z něhož je možné čerpat dotace ve výši až 90%. U každé oblasti financování je podmínkou financování z vlastních zdrojů min. 10%

Aktuální dotační možnosti  – více zde

Kdo může z OPŽP čerpat?

Žadatelem o přidělení příspěvku na ekologické projekty se může stát téměř každý. Program je otevřen obcím a městům, organizacím státní správy a samosprávy, výzkumným a vědeckým ústavům, právnickým a fyzickým osobám i neziskovým organizacím

Další dotační příležitosti

ZDE

Facebook

 

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Naši partneři