Europroject

Webové stránky se upravují.

Města

Zobrazeno 1-30 ze 114
Dotace na výročí obcí

DOTACE NA VÝROČÍ OBCÍ

Datum: 16. 9. 2019

Ministerstvo kultury zahájilo příjem žádostí o finanční podporu na oslavu významných kulatých a půlkulatých výročí obcí a měst. Příjem probíhá do 22.10.2019 a do 30.4.2020.

Dotace na snížení energetické náročnosti veřejných budov

DOTACE NA SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A VEŘEJNÝCH BUDOV

Datum: 5. 8. 2019

Operační program životního prostředí zahájil příjem žádostí o finanční podporu na snížení energetické náročnosti veřejných budov pro obce, města, neziskové organizace a podnikatelské subjektu od 2. 5. 2019 do 3. 2. 2020

Dotace na ochranu a péči o přírodu a krajinu v sídlech

DOTACE NA OCHRANU A PÉČI O PŘÍRODU A KRAJINU V SÍDLECH

Datum: 5. 8. 2019

Operační program životního prostředí zahájil příjem žádostí o finanční podporu na ochranu a péči o přírodu a krajinu v sídlech pro obce, neziskové organizace a podnikatelské subjektu od 1. 2. 2019 do 31. 10. 2019.

Dotace na energetické úspory v bytových domech III

DOTACE NA ENERGETICKÉ ÚSPORY V BYTOVÝCH DOMECH III

Datum: 5. 8. 2019

Integrovaný regionální operační program zahájil příjem žádostí o finanční podporu na energetické úspory v bytových domech III od 2. 2. 2018 do 29. 11. 2019.

Dotace na vodovody a kanalizace

DOTACE NA VODOVODY A KANALIZACE

Datum: 5. 8. 2019

Státní fond životního prostředí plánuje vyhlášení dotačního titulu na vodovody a kanalizace pro obce a města. Příjem žádostí je očekáván od 1. listopadu 2019.

Dotace na budování a rekonstrukci školních zahrad v přírodním stylu

DOTACE NA BUDOVÁNÍ A REKONSTRUKCI ŠKOLNÍCH ZAHRAD V PŘÍRODNÍM STYLU PRO ÚČELY ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY(„PŘÍRODNÍ ZAHRADY“)

Datum: 5. 8. 2019

Státní fond životního prostředí plánuje vyhlášení dotačního titulu na budování a rekonstrukci školních zahrad v přírodním stylu pro účely environmentální výchovy pro obce, školy a neziskové organizace. Příjem žádostí je očekáván od srpna/září 2019

Dotace na sportovní zařízení

DOTACE NA VÝSTAVBU, REKONSTRUKCI A MODERNIZACI SPORTOVNÍCH ZAŘÍZENÍ

Datum: 5. 8. 2019

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy plánuje vyhlášení dotačního titulu na výstavbu, rekonstrukci a modernizaci sportovních zařízení pro obce. Příjem žádostí je očekáván od 15. srpna 2019.

Dotace na sportoviště pro obce nad 10 000 obyvatel

DOTACE NA VÝSTAVBU A REKONSTRUKCI SPORTOVIŠŤ PRO OBCE NAD 10 000 OBYVATEL

Datum: 30. 10. 2018

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zahájilo dne 29. 10. příjem žádostí o finanční podporu na rekonstrukci a výstavbu sportovišť v obcích nad 10 000 obyvatel. Příjem žádostí probíhá do 31. 12. 2018.

Dotace na traktory a další techniku pro práci v lese

DOTACE NA TRAKTORY A DALŠÍ TECHNIKU PRO PRÁCI V LESE

Datum: 1. 10. 2018

Státní zemědělský intervenční fond bude od 9. do 30. října přijímat žádosti o finanční podporu na pořízení traktorů a další techniky pro práci v lese.

Aktuální dotační možnosti na sportoviště

AKTUÁLNÍ DOTAČNÍ MOŽNOSTI NA VÝSTAVBU A REKONSTRUKCI SPORTOVIŠŤ

Datum: 17. 9. 2018

Přinášíme přehled aktuálních možností finanční podpory na výstavbu a rekonstrukci sportovních zařízení pro obce a spolky.

Dotace na rybníky a malé vodní nádrže ve vlastnictví obcí

DOTACE NA RYBNÍKY A MALÉ VODNÍ NÁDRŽE VE VLASTNICTVÍ OBCÍ

Datum: 4. 9. 2018

Dne 17. 9. 2018 zahájí Ministerstvo zemědělství příjem žádostí o finanční podporu na rekonstrukci, výstavbu či obnovu rybníků a malých vodních nádrží pro obce. Žádosti budou přijímány do 15. ledna 2019.

Snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení

DOTACE NA SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

Datum: 26. 7. 2018

Ministerstvo průmyslu a obchodu avizovalo příjem žádostí o finanční podporu na snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení v rámci programu EFEKT. Příjem žádostí bude probíhat od 1. 9. do 31. 10. 2018.

Dotace na regeneraci sídlišť

DOTACE NA REGENERACI VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ NA SÍDLIŠTÍCH

Datum: 10. 7. 2018

Státní fond rozvoje bydlení vyhlásil příjem žádostí o finanční podporu na projekty zaměřené na regeneraci sídlišť. Žádosti budou přijímány do 4. září 2018.

Rozvoj kapacit MŠ a ZŠ

ROZVOJ A NAVÝŠENÍ VÝUKOVÝCH KAPACIT MATEŘSKÝCH A ZÁKLADNÍCH ŠKOL

Datum: 3. 7. 2018

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zahájilo příjem žádostí o finanční podporu na rozvoj a navýšení výukových kapacit mateřských a základních škol zřizovaných územně samosprávnými celky. Příjem žádostí probíhá do 1. 9. 2018.

Dotace na chodníky, přechody a úpravy nástupišť

DOTACE NA CHODNÍKY, PŘECHODY A BEZBARIÉROVÉ ÚPRAVY NÁSTUPIŠŤ

Datum: 3. 7. 2018

Státní fond dopravní infrastruktury zahájil příjem žádostí o dotaci v rámci výzvy zaměřené na zvyšování bezpečnosti a plynulosti dopravy a na zpřístupňování dopravy osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace. Příjem žádostí probíhá do 15. listopadu.

Dotace na cyklostezky SFDI

DOTACE NA CYKLOSTEZKY A JÍZDNÍ PRUHY PRO CYKLISTY

Datum: 3. 7. 2018

Státní fond dopravní infrastruktury zahájil příjem žádostí o finanční podporu na výstavbu a opravu cyklostezek a na zřizování jízdních pruhů pro cyklisty. Žádosti budou přijímány do 20. listopadu.

Dotace na zbudování sociálního bydlení v obci

DOTACE NA ZBUDOVÁNÍ SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ

Datum: 9. 3. 2018

Integrovaný regionální operační program zveřejnil dne 8. 3. pravidla výzvy zaměřené na výstavbu, nákup, rekonstrukci a adaptaci bytů pro účely sociálního bydlení. Příjem žádostí bude probíhat od 14. června 2018.

Modernizace zařízení a vybavení pražských škol

MODERNIZACE ZAŘÍZENÍ A VYBAVENÍ PRAŽSKÝCH ŠKOL

Datum: 15. 2. 2018

Odbor evropských fondů hlavního města Prahy vyhlásil v rámci Operačního programu Praha - pól růstu ČR výzvu zaměřenou na modernizaci zařízení a vybavení mateřských, základních, středních a speciálních škol v Praze.

Dotace na chodníky a bezbariérové úpravy nástupišť

DOTACE NA CHODNÍKY A BEZBARIÉROVÉ ÚPRAVY NÁSTUPIŠŤ

Datum: 6. 11. 2017

Státní fond dopravní infrastruktury přijímá žádosti o dotaci v rámci výzvy zaměřené na zvyšování bezpečnosti a plynulosti dopravy a na zpřístupňování dopravy osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace.

Dotace na pořízení vozidla s alternativním pohonem

DOTACE NA POŘÍZENÍ VOZIDEL S ALTERNATIVNÍM POHONEM

Datum: 1. 11. 2017

Státní fond životního prostředí vyhlásil dne 1. 11. 2017 výzvu na podporu pořizování vozidel s alternativním pohonem. Příjem žádostí probíhá do 27. září 2018.

Dotace na snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení

DOTACE NA SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

Datum: 12. 10. 2017

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo v rámci programu Efekt výzvu zaměřenou na snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení v obcích.

Dotace na akce spojené s významnými výročími roku 2018

DOTACE NA AKCE SPJATÉ S VÝZNAMNÝMI VÝROČÍMI ROKU 2018

Datum: 6. 10. 2017

Ministerstvo kultury nabízí dotaci na pokrytí nákladů spojených s oslavami a připomínkami významných výročí roku 2018 (1918, 1968, 1993).

Dotace na akce spojené s oslavou významných výročí

DOTACE NA AKCE SPOJENÉ S OSLAVOU VÝZNAMNÝCH VÝROČÍ OBCÍ

Datum: 6. 10. 2017

Ministerstvo kultury nabízí dotaci na pokrytí nákladů spojených z významnými výročími obcí a měst, kulturně-historických událostí a význačných osobností českého původu.

Péče o válečné pomníky, hroby a pietní místa

PÉČE O VÁLEČNÉ POMNÍKY, HROBY A PIETNÍ MÍSTA

Datum: 5. 10. 2017

Dotace z Ministerstva obrany na zabezpečení péče o válečné pomníky, hroby a pietní místa.

Dotace na cyklostezky

DOTACE NA CYKLOSTEZKY

Datum: 5. 10. 2017

V rámci Státního fondu dopravní infrastruktury byla vyhlášena výzva na výstavbu a opravu cyklostezek a na zřizování jízdních pruhů pro cyklisty.

Křížení komunikací s nadřazenou dopravní infrastrukturou

KŘÍŽENÍ KOMUNIKACÍ S NADŘAZENOU DOPRAVNÍ INFRASTRUKTUROU

Datum: 5. 10. 2017

V rámci Státního fondu dopravní infrastruktury běží výzva na výstavbu, modernizaci a opravu místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací v místech křížení s nadřazenou dopravní infrastrukturou.

Preventivní protipovodňová opatření

PREVENTIVNÍ PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ

Datum: 5. 10. 2017

V rámci Operačního programu Životní prostředí byla dne 2. října 2017 vyhlášena výzva na zbudování a rozšíření lokálních výstražných a varovných systémů a místních informačních systémů.

Environmentální zahrady pro ZŠ a MŠ

ENVIRONMENTÁLNÍ ZAHRADY V ZÁKLADNÍCH A MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH

Datum: 5. 10. 2017

V rámci Národního programu Životní prostředí byla vyhlášena výzva na zbudování či rekonstrukci environmentálních zahrad na podporu výuky a vzdělávání v oblasti životního prostředí.

Technika a technologie pro lesní hospodářství

TECHNIKA A TECHNOLOGIE PRO LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

Datum: 5. 10. 2017

Dotace na lesní techniku.

Sběrné dvory

SBĚRNÉ DVORY

Datum: 5. 10. 2017

Výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a separaci odpadu.

Zobrazeno 1-30 ze 114

Další dotační příležitosti

ZDE

Rychlá poptávka

Nejrychlejší cesta k dotacím

Z důvodu zamezení automatického vyplňování formulářů spamery a roboty, opište následující kód:
captcha
captcha

Facebook

 

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Naši partneři