Europroject

DOTACE NA PRŮZKUM, POSÍLENÍ A BUDOVÁNÍ ZDROJŮ PITNÉ VODY

DOTACE NA PRŮZKUM, POSÍLENÍ A BUDOVÁNÍ ZDROJŮ PITNÉ VODY

Národní program Životního prostředí vyhlásil výzvu na dotační podporu projektů zaměřených na průzkum, posílení a budování zdrojů pitné vody.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ OD 11. ČERVENCE 2016 DO 30. ČERVNA 2017 nebo do vyčerpání alokace.

Podporované aktivity:

 • zaměřené na podporu průzkumu, navržení a realizaci technických prací pro rozšíření možnosti zásobování obyvatelstva pitnou vodou z podzemních zdrojů, jejichž cílem je zajistit dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství v lokalitách, kde je pitné vody nedostatek nebo je pitná voda dodávána v některých ukazatelích v neodpovídající jakosti.

Podporovaná je realizace těchto opatření:

 • Regenerace a zkapacitnění stávajících podzemních zdrojů vody využívaných pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou včetně případné úpravy napojení zdroje na stávající rozvod pitné vody;
 • Vyhledání nových podzemních zdrojů vody využitelných pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou (realizace průzkumných vrtů);
 • Vystrojení nových podzemních zdrojů vody včetně jeho případného napojení na stávající rozvod pitné vody pro zásobování obyvatelstva či vytvoření nového veřejně přístupného odběrného místa pitné vody tam, kde není rozvod pitné vody realizován.

Výše podpory:

Maximální míra podpory na jeden projekt činí:

 • 80 % z celkových způsobilých výdajů v případě projektů, které řeší akutní nedostatek v zásobování obyvatelstva pitnou vodou v odpovídající kvalitě.
 • 70 % z celkových způsobilých výdajů v případě projektů, které řeší možný nedostatek v zásobování obyvatelstva pitnou vodou v odpovídající kvalitě.
 • 60 % z celkových způsobilých výdajů v případě projektů zaměřených na průzkum a vyhledání záložního zdroje pitné vody pro obyvatelstvo v obci.

Max. výše dotace na jeden projekt činí 3 mil. Kč, min. výše dotace na jeden projekt činí 100 tis. Kč.

Oprávnění žadatelé:

 • Obce
 • Dobrovolné svazky obcí
 • Příspěvkové organizace územních samosprávných celků
 • Obchodní společnosti ovládané z více než 50 % obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty

 Specifika a omezení:

 • Podpora nebude poskytnuta v případě, že je řešené území (obec) napojeno na kapacitní vodárenskou soustavu nebo pokud je možné a efektivní využít povrchového zdroje vody. Tuto skutečnost doloží žadatel v rámci odborného posudku.
 • K žádosti je nutné doložit odborný posudek, vypracovaný osobou, která je držitelem osvědčení odborné způsobilosti v oboru hydrogeologie.
 • K žádosti je nutné doložit doklad prokazující nedostatek či nevyhovující kvalitu pitné vody, jsou-li relevantní.

Zdroje pitné vody

V případě Vašeho zájmu o výše uvedený dotační titul nás kontaktujte zde.

Datum vložení: 5. 8. 2016 0:00
Datum poslední aktualizace: 18. 5. 2020 10:44
Autor:

Další dotační příležitosti

ZDE

Facebook

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Naši partneři