Europroject

Webové stránky se upravují.

Dotace na Komunitní dům seniorů

Dotace na Komunitní dům seniorů

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje dotaci z programu Podpora bydlení , podprogram Podporované byty pro rok 2016 na výstavbu Komunitního domu seniorů (KoDuS)

Ministerstvo pro místní rozvoj

Podporované byty - Komunitní dům seniorů

Komunitní dům seniorů bude podle MMR určen pro lidi starší 60 let s čistým průměrným měsíčním příjmem do jednonásobku průměrné mzdy (u dvoučlenné domácnosti s příjmem do 1,2násobku). Musí ho tvořit minimálně 10 a maximálně 25 bytů a musí splňovat technické parametry bezbariérového užívání staveb. 

Příjem žádostí: od 9.11.2015 do 15.1.2016

Typ žadatele:

 • Příjemcem dotace je obec, kraj, dobrovolný svazek obcí, příspěvkové organizace zřízené územním samosprávným celkem, veřejné obchodní společnosti, společnost s ručením omezeným, komanditní spol., akciová spol., soc. družstvo, spolek, obecně prospěšná společnost, církve.

Max. výše podpory:

 • Výše dotace je 600 000 Kč na jeden byt a maximální dotace dle pravidel SGEI de minimis 500 000 euro (tj. cca 14 mil. Kč)

Velikost jednoho bytu:

 • max. plocha 45 m2

Velikost sdílených prostor:

 • min. 40 m2

Předmět dotace:

Výstavba jednoho bytu:

 • může se jednat novostavbu bytového domu

 • stavební úpravy, kterými vznikne nový byt z prostorů určených k jiným účelům než k bydlení

 • Nástavba, přístavba pokud vznikne nový byt

 • Stavební úpravy bytového domu, ve kterém není žádný byt způsobilý k bydlení

 • Stavební úpravy, nástavba nebo přístavba rodinného domu, ve kterém není žádný byt způsobilý k bydlení, pokud z něj vznikne bytový dům

Cílová skupina:

 • Osoby ve věku 60 let a více (60+)

Omezení v rámci výzvy:

 • Žadatel musí mít stavební povolení s nabytím právní moci nebo veřejnoprávní smlouvu nebo certifikát autorizovaného inspektora nebo „ohlášku“

 • V obci musí být dostupná alespoň jedna z terénních služeb sociální péče podle § 39, 40, 41 a 43 zákona o sociálních službách
  Terénní služby sociální péče:

 • Osobní asistence při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, při osobní hygieně, při zajištění chodu domácnosti, bez časového vymezení

 • Pečovatelská služba – ambulantní nebo terénní služba, ve vymezeném čase

 • Tísňová péče – poskytnutí nebo zprostředkování neodkladné pomoci při krizové situaci, sociálně terapeutické činnosti

 • Podpora samostatného bydlení - sociálně terapeutické činnosti, pomoc při zajištění chodu domácnosti

 • Osoby z cílové skupiny musí užívat nájemní byty po dobu 20 let ode dne ukončení realizace.

 • Pokud příjemce dotace nebude mít poptávku po těchto bytech z cílové skupiny (senioři 60+) může uzavřít nájemní smlouvu s dalším zájemcem za podmínky nájmu na jeden rok s možností opakování.

Ukončení realizace výstavby:

 • Nejpozději do 2 let od data vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace 

Podmínkou v komunitním domě seniorů je vytvoření sdíleného prostoru, kterým mohou být:

 • společenská místnost, společenská kuchyňka s možnosti sdíleného stravování nebo ošetřovna, fitness, PC místnost, místnost pro pořádání besed, kurzů a přednášek, hobby místnosti, televizní místnosti, letní terasa krytá pergolou.

Pro bližší informace o programu nás kontaktujte zde.

Datum vložení: 3. 11. 2015 0:00
Datum poslední aktualizace: 15. 5. 2020 11:12
Autor:

Další dotační příležitosti

ZDE

Facebook

 

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Naši partneři