Europroject

Webové stránky se upravují.

Dotace na Pečovatelské a vstupní byty

Dotace na Pečovatelské a vstupní byty

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje dotaci z programu Podpora bydlení, podprogram Podporované byty 2016 na výstavbu Pečovatelských a vstupních bytů

Ministerstvo pro místní rozvoj

Podporované byty - Pečovatelské a Vstupní byty

Pečovatelský byt je  podporovaný byt, který je určený k soc. bydlení osob v nepříznivé soc. situaci způsobené věkem nebo zdravotním stavem a který splňuje stavebně technické parametry upravitelného bytu. Osoby v nepříznivé soc. situaci nejsou v ekonomicky aktivním věku a jejich prům. čistý příjem nepřesáhl 0,75 násobek prům. měsíční mzdy (v období 12 měsíců) – 1členná domácnost, 1,0 násobek u 2členné domácnosti.

Vstupní byt je podporovaný byt, který slouží k soc. bydlení pro osoby v nepříznivé soc. situaci způsobené soc. okolnostmi jejich života, které ani při využití všech stávajících nástrojů soc. a bytové politiky nemají přístup k bydlení a jejich prům. čistý měsíční příjem (v období 12 měsíců) nepřesáhů 0,6 násobek prům. měsíční mzdy, 0,8 násobek u 2členné, 0,9 násobek u 3členné, 1,0 násobek u 4členné, 1,2 násobek u 5 a více členné.

Příjem žádostí: Od 9. 11. 2015 do 15. 1. 2016

Typ žadatele:

Pečovatelský byt - Příjemcem dotace je obec, kraj, dobrovolný svazek obcí, příspěvkové organizace zřízené územním samosprávným celkem, veřejné obchodní společnosti, společnost s ručením omezeným, komanditní spol., akciová spol., soc. družstvo, spolek, obecně prospěšná společnost, církve.

Vstupní byt – výše uvedené, ale příjemcem nemůže být obec nebo spolek (překryv s IROP)

Max. výše podpory:

 • Pečovatelský byt - Výše dotace je 600 000 Kč na jeden byt a maximální dotace dle pravidel SGEI de minimis 500 000 euro (tj. cca 14 mil. Kč).
 • Vstupní byt - Výše dotace je 550 000 Kč na jeden byt a max. dotace dle pravidel de minimis 200 000 EUR
 • U pořízení bytu max. 400 000 Kč na jeden byt.

Velikost jednoho bytu:

 • Pečovatelský byt - max. plocha 50 m2
 • Vstupní byt – max. plocha 80 m2

Předmět dotace:

Výstavba jednoho bytu:

 • může se jednat novostavbu bytového domu
 • stavební úpravy, kterými vznikne nový byt z prostorů určených k jiným účelům než k bydlení
 • Nástavba, přístavba pokud vznikne nový byt
 • Stavební úpravy bytového domu, ve kterém není žádný byt způsobilý k bydlení
 • Stavební úpravy, nástavba nebo přístavba rodinného domu, ve kterém není žádný byt způsobilý k bydlení, pokud z něj vznikne bytový dům

Cílová skupina:

 • Pečovatelský byt – senioři ve věku 65+ nebo osoby závislé na pomoci jiné fyzické osoby
 • Vstupní byt – osoba v nepříznivé soc. situaci, které je poskytována opakovaná dávka v hmotné nouzi nebo její prům. čistý měsíční příjem nepřesáhl 0,6 násobek prům. měsíční mzdy nebo zároveň osobě hrozí nebo bylo provedeno odebrání dítěte, žije v jiné tíživé soc. situaci.

Omezení v rámci výzvy:

 • Žadatel musí mít stavební povolení s nabytím právní moci nebo veřejnoprávní smlouvu nebo certifikát autorizovaného inspektora nebo „ohlášku“
 • Pečovatelský byt V obci musí být dostupná alespoň jedna z terénních služeb sociální péče podle § 39, 40, 41 a 43 zákona o sociálních službách
  Terénní služby sociální péče:
 • Osobní asistence při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, při osobní hygieně, při zajištění chodu domácnosti, bez časového vymezení
 • Pečovatelská služba – ambulantní nebo terénní služba, ve vymezeném čase
 • Tísňová péče – poskytnutí nebo zprostředkování neodkladné pomoci při krizové situaci, sociálně terapeutické činnosti
 • Podpora samostatného bydlení - sociálně terapeutické činnosti, pomoc při zajištění chodu domácnosti
 • Osoby z cílové skupiny musí užívat nájemní byty po dobu 20 let ode dne ukončení realizace.  

Ukončení realizace výstavby:

 • Nejpozději do 2 let od data vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace 

Pro bližší informace nás kontaktujte zde.

Datum vložení: 3. 11. 2015 0:00
Datum poslední aktualizace: 15. 5. 2020 11:13
Autor:

Další dotační příležitosti

ZDE

Facebook

 

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Naši partneři