Europroject

Webové stránky se upravují.

ODSTRAŇOVÁNÍ ŠKOD ZPŮSOBENÝCH POVODNĚMI

ODSTRAŇOVÁNÍ ŠKOD ZPŮSOBENÝCH POVODNĚMI

Ministerstvo zemědělství v rámci Programu rozvoje venkova 2014-2020 vyhlašuje výzvu k podávání žádostí o dotace na Odstraňování škod způsobených povodněmi.

Příjem žádostí: 3. 5. – 16. 5. 2016

Žadatelé:

  • Vlastník, nájemce, pachtýř nebo vypůjčitel PUPFL a nebo vodního toku, popř. jeho části nebo vodního útvaru, který se nachází v rámci PUPFL.
  • Sdružení s právní subjektivitou a spolek vlastníků, nájemců, pachtýřů nebo vypůjčitelů PUPFL nebo vodního toku, popř. jeho části nebo vodního útvaru, který se nachází v rámci PUPFL.
  • Určený odborný správce PUPFL nebo vodního toku, popř. jeho části nebo vodního útvaru, který se nachází v rámci PUPFL.

Podporované aktivity:

  • Odstraňování škod způsobených povodněmi na malých vodních tocích nebo jejich
  • částech, které se nacházejí v rámci PUPFL a v jejich povodích pokud se jedná o PUPFL - sanace břehových nátrží a výmolů, usměrnění koryta vodního toku, oprava poškozených vodních děl (např. hrází), odstranění povodňových nánosů z koryt vodních toků, průtočných nádrží a přilehlých pozemků, odstranění povodňových nánosů v povodí vodních toků,
  • odstraňování škod způsobených povodněmi na objektech hrazení bystřin a hrazení a stabilizace strží, na lesních cestách a souvisejících objektech,
  • projekční a průzkumné práce a inženýrská činnost během realizace projektu, maximálně však do výše 20 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace.

Výše podpory:

  • AŽ 100 % způsobilých výdajů
  • Minimální dotace je 100 000 Kč na projekt.
  • Maximální dotace je 5 000 000 Kč na projekt

Pro bližší informace nás kontaktujte zde.

Datum vložení: 24. 2. 2016 0:00
Datum poslední aktualizace: 15. 5. 2020 11:03
Autor:

Další dotační příležitosti

ZDE

Facebook

 

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Naši partneři