Europroject

Webové stránky se upravují.

POVODŇOVÁ OCHRANA INTRAVILÁNU

POVODŇOVÁ OCHRANA INTRAVILÁNU

Operační program Životní prostředí 2014-2020 vyhlašuje výzvu na Podporu povodňové ochrany intravilánu.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ: OD 1. 3. 2016 DO 31. 5. 2016

Žadatelé:

 • Obce, kraje, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu, státní podniky, státní organizace, veřejné výzkumné instituce, městské části hl. města Prahy, příspěvkové organizace, vysoké školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace, církve a náboženské společnosti a jejich svazy, fyzické osoby podnikající.

Typy podporovaných projektů:

Zprůtočnění nebo zvýšení retenčního potenciálu koryt vodních toků a přilehlých niv, zlepšení přirozených rozlivů

 • Snížení kapacity koryta a rozliv do údolní nivy, vytváření povodňových koryt, tůní
 • Zvýšení kapacity koryta složeným profilem, úpravy nevhodného opevnění
 • Zvýšení členitosti a zlepšení morfologie koryta vodních toků
 • Umožnění povodňových rozlivů do nivních ploch

Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu a jejich další využití namísto jejich urychleného odvádění kanalizací do toků

 • Plošná povrchová vsakovací a retenční zařízení doplněná zelení (průleh, nádrž)
 • Podzemní vsakovací a retenční prostory vyplněné štěrkem nebo prefabrikáty
 • Vsakovací šachty
 • Podzemní retenční nádrže s regulací odtoku do povrchových vod nebo kanalizace

Obnovení, výstavba a rekonstrukce, případně modernizace vodních děl sloužící povodňové ochraně

 • Výstavba ochranných nádrží (suchých nádrží, retenčních nádrží, poldrů)
 • Vybudování nebo rekonstrukce bezpečnostních přelivů vodních nádrží

Stabilizování a sanace svahových nestabilit ohrožujících zdraví, majetek a bezpečnost obsažených v „Registru svahových nestabilit“

 • Stabilizování a sanace svahových nestabilit ohrožujících zdraví, majetek a bezpečnost, které jsou evidovány a kategorizovány v „Registru svahových nestabilit“

Výše podpory:

 • Max. podpora ve výši 85 % celkových způsobilých výdajů
 • Min. výše způsobilých realizačních výdajů je 200 tis. Kč (bez DPH)
 • Max. výše způsobilých výdajů projektu do 50 mil. EUR

V případě Vašeho zájmu o výše uvedený dotační titul nás kontaktujte zde.

Datum vložení: 9. 2. 2016 0:00
Datum poslední aktualizace: 15. 5. 2020 11:08
Autor:

Další dotační příležitosti

ZDE

Facebook

 

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Naši partneři