Europroject

Webové stránky se upravují.

ZELEŇ INTRAVILÁN

ZELEŇ INTRAVILÁN

Operační program životní prostředí připravuje výzvu na projekty úpravy zeleně v sídlech obcí nad 500 obyvatel.

Příjem žádostí od 15. srpna 2016 do 17. října 2016

Podporované aktivity:

Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně

  • zakládání ploch a prvků veřejné zeleně (parků, zahrad, sadů, uličních stromořadí, alejí, lesoparků, remízů, průlehů), tj. liniové, skupinové i solitérní výsadby, zatravněné plochy včetně druhově bohatých trávníků apod. a realizace funkčních propojení přírodních ploch a prvků,
  • obnova funkčního stavu stávajících ploch a prvků veřejné zeleně (revitalizační zásahy, ošetření stromů, doplnění stávající výsadby),
  • obnova a zakládání doprovodných vodních prvků a ploch přírodě blízkého charakteru (jako součást zakládání a obnovy ploch a prvků zeleně) vytvoření vodních a mokřadních biotopů - tůní/jezírek, mokřadů, průlehů a jiných terénních sníženin, částí vodních toků, drobných retenčních nádrží na srážkovou vodu apod. prostorově začleněných a funkčně provázaných s realizovanými plochami zeleně, které zároveň zvyšují retenční potenciál sídelního prostředí a zpomalují odtok srážkové vody.

Žadatelé:

  • Kraje, obce a města, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu, státní podniky, příspěvkové organizace, veřejné výzkumné instituce, veřejnoprávní instituce, vysoké školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace, církve a náboženské společnosti a jejich svazy, obchodní společnosti a družstva, podnikatelské subjekty, fyzické osoby – podnikající.

Výše podpory:

  • Min. výše způsobilých realizačních výdajů je 250 000 Kč (bez DPH).
  • Max. výše způsobilých výdajů je 50 mil. EUR včetně DPH.

Max. 60 % celkových způsobilých výdajů.

Specifika a omezení:

  • Revitalizované plochy musí být v zastavěném území obce nad 500 obyvatel, vymezené jako zeleň ve veřejném prostranství, nebo jako plochy zeleně nebo vymezeny v rámci systému sídelní zeleně nebo jako plochy, jejichž podmínky zajišťují ochranu před zastavěním a umožňují využití jako zeleň.

Revitalizace zeleně Revitalizace zeleně

V případě Vašeho zájmu o výše zmíněný dotační titul nás kontaktujte zde.

Datum vložení: 20. 7. 2016 0:00
Datum poslední aktualizace: 15. 5. 2020 11:01
Autor:

Další dotační příležitosti

ZDE

Facebook

 

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Naši partneři