Europroject

Webové stránky se upravují.

Vzdělávací a výzkumné instituce

Zobrazeno 1-30 ze 48
Dotace na ochranu a péči o přírodu a krajinu v sídlech

DOTACE NA OCHRANU A PÉČI O PŘÍRODU A KRAJINU V SÍDLECH

Datum: 5. 8. 2019

Operační program životního prostředí zahájil příjem žádostí o finanční podporu na ochranu a péči o přírodu a krajinu v sídlech pro obce, neziskové organizace a podnikatelské subjektu od 1. 2. 2019 do 31. 10. 2019

Dotace na budování a rekonstrukci školních zahrad v přírodním stylu

DOTACE NA BUDOVÁNÍ A REKONSTRUKCI ŠKOLNÍCH ZAHRAD V PŘÍRODNÍM STYLU PRO ÚČELY ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY(„PŘÍRODNÍ ZAHRADY“)

Datum: 5. 8. 2019

Státní fond životního prostředí plánuje vyhlášení dotačního titulu na budování a rekonstrukci školních zahrad v přírodním stylu pro účely environmentální výchovy pro obce, školy a neziskové organizace. Příjem žádostí je očekáván od srpna/září 2019

Dotace na traktory a další techniku pro práci v lese

DOTACE NA TRAKTORY A DALŠÍ TECHNIKU PRO PRÁCI V LESE

Datum: 1. 10. 2018

Státní zemědělský intervenční fond bude od 9. do 30. října přijímat žádosti o finanční podporu na pořízení traktorů a další techniky pro práci v lese.

ROZVOJ A NAVÝŠENÍ VÝUKOVÝCH KAPACIT MATEŘSKÝCH A ZÁKLADNÍCH ŠKOL 1

ROZVOJ A NAVÝŠENÍ VÝUKOVÝCH KAPACIT MATEŘSKÝCH A ZÁKLADNÍCH ŠKOL

Datum: 26. 7. 2018

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zahájilo příjem žádostí o finanční podporu na rozvoj a navýšení výukových kapacit mateřských a základních škol zřizovaných územně samosprávnými celky. Příjem žádostí probíhá do 1. 9. 2018.

Environmentální zahrady v ZŠ a MŠ

ENVIRONMENTÁLNÍ ZAHRADY V ZÁKLADNÍCH A MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH

Datum: 5. 10. 2017

V rámci Národního programu Životní prostředí byla vyhlášena výzva na zbudování či rekonstrukci environmentálních zahrad na podporu výuky a vzdělávání v oblasti životního prostředí.

Preventivní protipovodňová opatření

PREVENTIVNÍ PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ

Datum: 5. 10. 2017

V rámci Operačního programu Životní prostředí byla dne 2. října 2017 vyhlášena výzva na zbudování a rozšíření lokálních výstražných a varovných systémů a místních informačních systémů.

Technika a technologie pro lesní hospodářství

TECHNIKA A TECHNOLOGIE PRO LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

Datum: 5. 10. 2017

Dotace na lesní techniku.

Budování a rozšíření varovných, hlásných, předpovědních a výstražných systémů na lokální úrovni a digitální povodňové plány 1

Budování a rozšíření varovných, hlásných, předpovědních a výstražných systémů na lokální úrovni a digitální povodňové plány

Datum: 8. 3. 2017

Operační program Životního prostředí vyhlásí výzvu zaměřenou na podporu preventivních protipovodňových opatření.

Předcházení vzniku komunálních odpadů 1

Předcházení vzniku komunálních odpadů

Datum: 8. 3. 2017

Operační program Životního prostředí vyhlásí výzvu zaměřenou na prevenci vzniku odpadů. V rámci výzvy je možné pořízení domácích kompostérů pro obce.

#

Infrastruktura zájmového, neformálního a celoživotního vzdělávání

Datum: 13. 10. 2016

Integrovaný regionální operační program vyhlásil výzvu na předkládání žádostí o dotaci pro školy, školská zařízení, střediska volného času, DDM, ŠD, školní kluby, vzdělávací a školící centra.

#

Zeleň v obcích do 500 obyvatel

Datum: 11. 10. 2016

V rámci Národního programu Životní prostředí lze podávat žádosti o dotaci na úpravy zeleně v obcích. Podpora je zaměřena zejména na obce do 500 obyvatel.

#

LESNÍ CESTY

Datum: 8. 9. 2016

Byla vyhlášena výzva k poskytování finanční podpory na lesnickou infrastrukturu v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020.

#

INFRASTRUKTURA ZÁKLADNÍCH ŠKOL

Datum: 18. 8. 2016

Integrovaný regionální operační program vyhlásil výzvu na předkládání žádostí o dotaci pro základní školy v sociálně vyloučených lokalitách a mimo sociálně vyloučené lokality.

#

PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ

Datum: 5. 8. 2016

Dne 1. 8. 2016 byla vyhlášena výzva z Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 na dotační podporu pořízení domácích kompostérů pro obce.

#

DOTACE NA ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

Datum: 5. 8. 2016

Dne 1. 8. 2016 byla vyhlášena výzva z Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 na dotační podporu týkající se odpadového hospodářství.

#

ZELEŇ EXTRAVILÁN

Datum: 20. 7. 2016

Operační program životní prostředí připravuje výzvu na projekty úpravy zeleně v extravilánu obcí.

#

Energetické úspory veřejných budov

Datum: 20. 7. 2016

Ministerstvo životního prostředí přijímá žádosti o dotaci na projekty řešící snížení energetické náročnosti veřejných budov.

#

Dotace odpadové hospodářství

Datum: 20. 7. 2016

Operační program životní prostředí připravuje výzvu na příjem žádostí o dotaci v rámci odpadového hospodářství.

#

ZELEŇ INTRAVILÁN

Datum: 20. 7. 2016

Operační program životní prostředí připravuje výzvu na projekty úpravy zeleně v sídlech obcí nad 500 obyvatel.

#

INFRASTRUKTURA STŘEDNÍCH A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL

Datum: 17. 5. 2016

Integrovaný regionální operační program připravuje výzvu na předkládání žádostí o dotaci v rámci Infrastruktury středních a vyšších odborných škol v sociálně vyloučených lokalitách a mimo sociálně vyloučené lokality.

#

INFRASTRUKTURA ZÁKLADNÍCH ŠKOL

Datum: 17. 5. 2016

Integrovaný regionální operační program připravuje výzvu na předkládání žádostí o dotaci pro základní školy v sociálně vyloučených lokalitách a mimo sociálně vyloučené lokality.

#

PODPORA INFRASTRUKTURY PRO ZÁJMOVÉ A NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MLÁDEŽE

Datum: 17. 5. 2016

Integrovaný regionální operační program připravuje výzvu na předkládání žádostí o dotaci v rámci zájmového a neformálního vzdělávání v sociálně vyloučených lokalitách a mimo sociálně vyloučené lokality.

#

PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ

Datum: 17. 5. 2016

Probíhá příjem žádostí o dotaci na protipovodňová opatření v rámci Operačního programu Životní prostředí.

#

DOTACE NA POSÍLENÍ PŘIROZENÝCH FUNKCÍ KRAJINY

Datum: 16. 5. 2016

Operační program Životní prostředí vyhlašuje příjem žádostí o dotaci v rámci 29. výzvy.

#

Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech

Datum: 16. 5. 2016

Operační program Životní prostředí přijímá žádosti o dotaci v rámci 30. výzvy.

#

POVODŇOVÁ OCHRANA INTRAVILÁNU

Datum: 9. 2. 2016

Operační program Životní prostředí 2014-2020 vyhlašuje výzvu na Podporu povodňové ochrany intravilánu.

#

PODPORA PREVENTIVNÍCH PROTIPOVODŇOVÝCH OPATŘENÍ

Datum: 9. 2. 2016

Operační program Životní prostředí 2014-2020 vyhlašuje výzvu na předkládání žádostí o dotaci v rámci protipovodňových opatření.

#

Infrastruktura pro předškolní vzdělávání

Datum: 7. 12. 2015

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu na zvyšování kapacit mateřských škol.

#

Energetické úspory veřejných budov

Datum: 1. 12. 2015

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo 19. výzvu k podávání žádostí o poskytnutí podpory z Operačního programu Životní prostředí 2014-2020.

#

Dotace na rozvoj výukových kapacit základních a mateřských škol

Datum: 22. 10. 2015

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo výzvu na podávání žádostí o dotaci na rozšiřování výukových kapacit mateřských a základních škol pro rok 2016.

Zobrazeno 1-30 ze 48

Další dotační příležitosti

ZDE

Rychlá poptávka

Nejrychlejší cesta k dotacím

Z důvodu zamezení automatického vyplňování formulářů spamery a roboty, opište následující kód:
captcha
captcha

Facebook

 

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Naši partneři