A picture

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Impulsy pro novou kvalitu života na venkově

Žadatel: Znojemské vinařství, o.s., Hnanice
okr. Znojmo
Rozpočet projektu: Kč 7 700 324,–

Název projektu: Impulsy pro novou kvalitu života na venkově
Žadatel: Znojemské vinařství, o.s., Hnanice, okres Znojmo, JMK
Rozpočet projektu: Kč 7 700 324,–
Příprava žádosti
o dotaci a projektu:
Příprava výzvy pro potencionální žadatele na území MAS.
Analýza projektu: Příprava a tvorba metodiky výběru a hodnocení projektů
v rámci Realizace místní rozvojové strategie.
Podání žádosti o dotaci: Realizace 1. a 2. Kola výzvy Znojemského vinařství o.s.
Dotace: 100 %
Poskytovatel dotace: Program rozvoje venkova
LEADER 2007-2013, Realizace SPL
Termín podání žádosti: říjen 2007

Místní akční skupina Znojemského vinařství o.s. byla vybraná k podpoře realizace SPL na území sdružující 42 obcí, soukromé subjekty (Vinařství Hort, První znojemská vinařská, a.s., Agrospol Hrádek, s.r.o.,Znovín Znojmo, a.s.) neziskové organizace (Národní park Podyjí, Sdružení znojemských vinařů). Subjekty působící na tomto zájmovém území mají možnost podání žádosti o dotaci na jejich aktivity a činnosti.

Odkaz schváleného projektu – viz strana 4