A picture

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Krásně a účelně pro mladou generaci

Žadatel: Obec Roubanina
Rozpočet projektu: Kč 4 594 268,-

Název projektu: Krásně a účelně pro mladou generaci v Roubanině
Žadatel: Obec Roubanina, Okres Blansko, Jihomoravský kraj
Rozpočet projektu: Kč 4 594 268,-
Analýza projektu: Administrace při realizaci
Výběrové řízení: Závěrečné vyúčtování
Dotace: 90 %
Poskytovatel dotace: Program rozvoje venkova
Termín podání žádosti: říjen 2007

Předmětem projektu je rekonstrukce asfaltobetonových povrchů místních komunikací o celkové délce cca 0,7 km a rozloze 2 860 m2. Výstavba chodníku ze zámkové dlažby ve svažitém terénu (d. 41m a š. 2m), která je spojnicí mezi kostelem a návsí obce. Obnova veřejného prostranství o rozloze cca 0,4 ha s výsadbou dřevin, rostlin a provedením zatravnění plochy 0,04 ha. Pořízení venkovního mobiliáře – herních prvků – 3 sestavy a 2 houpačky. Výstavbou zpevněné odstavné plochy pro kontejnery komunálního odpadu o rozměrech 15 m2 dojde k zabezpečení kontejnerů proti pohybu a ke zkvalitnění vzhledu dané lokality. Obnovou čtyř přejezdových a tří pochůzkových mostků v intravilánu obce se zabrání při přívalových deštích vylévání vody z koryta potoku, který prochází návsí obce. Projekt řeší nákup techniky na údržbu zeleně v souvislosti s úpravou veřejného prostranství v blízkosti zastávek hromadné autobusové přepravy (křovinořez, plotostřich, zahradní traktor).