A picture

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Podpora zpracování rozvojových projektů mikroregionů a místních akčních skupin v Jihomoravském kraji

Žadatel: Svazek obcí Malá Haná
Sídlo: Cetkovice
Rozpočet projektu: Kč 200 000,-

Název projektu: Podpora zpracování rozvojových projektů
mikroregionu
a MAS v Jihomoravském kraji
Žadatel: DSO Malá Haná
Sídlo: Cetkovice, okres Blansko, JMK
Rozpočet projektu: Kč 200 000,–
Analýza projektu Řízení projeku
Zpracování žádosti Zpracování závěrečná zprávy
Dotace: 50 %
Poskytovatel dotace: Mikroregiony a místní akční skupiny – dotace 2008 JMK
Termín podání žádosti: duben 2008
Realizace projektu: červenec 2007 – červenec 2010
  • Projekt bude obsahovat zpracování dokumentace projektové žádosti v souladu s pravidly dotačních titulů:
  • Regionálního operačního programu JV, Rozvoj udržitelného cestovního ruchu,oblast podpory: 2.2. Rozvoj služeb v cestovním ruchu,
  • Operačního programu Životního prostředí, Oblast podpory 1.1. Snížení znečištění vod
  • Operačního programu Životního prostředí, oblast podpory 6.5. Podpora regenerace urbanizované krajiny.
  • Zpracované projekty v jednotlivých oblastech rozšíří možnosti členských obcí (9 obcí) financovat svoje investiční záměry z fondů Evropské unie v rámci mikroregionu. Malá Haná.

Odkaz schválení žádosti o dotaci: viz. 4. řádek v tabulce. zde