Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Rychlá poptávka

Nejrychlejší cesta k dotacím

Z důvodu zamezení automatického vyplňování formulářů spamery a roboty, opište následující kód:
captcha
captcha
A picture

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

„Obec Všechovice oprava lesních cest“

Žadatel: Obec Všechovice
Rozpočet projektu: Kč 540 000,-

Název projektu: Obec Všechovice oprava lesních cest
Žadatel: Obec Všechovice, Jihomoravský
kraj, okres Brno-venkov
Rozpočet projektu: 540 000,-
Požadovaná dotace: 50 %
Vlastní zdroje: 50 %
Poskytovatel dotace: Program rozvoje venkova, I.1.2.3. Lesnická infrastruktura,
záměr a) Výstavba, modernizace, rekonstrukce a celkové
opravy lesních cest nad 2 m šíře, včetně souvisejících objektů
Termín podání žádosti: 2010, realizace 2011
Reference společnosti Europroject se týká administrace při realizaci projektu, výběrového řízení a závěrečného vyúčtování dotace, mimo podání Žádosti o dotaci.

Náplní projektu je oprava lesní cesty o délce 258 m, která se nachází v katastrálním území obce Všechovice na Tišnovsku. Náklady projektu zahrnují:

  • odtěžení úseků cesty ve špatném technickém stavu,
  • vyspravení úseků na stávající niveletu,
  • zpevnění cesty – konstrukce ze štěrku se zakalením prosívkou,
  • vybudování krajnic cesty o šířce 50 cm,
  • oprava příkopu v levé části cesty,
  • oprava 50 m stávající dlažby v části úseku cesty – poškozená místa nahrazena betonovými žlaby,
  • nahrazení stávajícího propustku (DN 300 mm) propustkem ze dvou trub (DN 400 mm) s betonovými čely v místech vtoku a výtoku,
  • vybudování nového propustku v části cesty pro odtok dešťové vody do nově opraveného příkopu,
  • instalace dopravní značky zákaz vjezdu vozidel nad 3,5 t.

Po ukončení realizace projektu bude lesní cesta sloužit dřívějším účelům. Realizací projektu bylo docíleno zlepšení technického stavu na úroveň lesní cesty 1. třídy. Celkově tak došlo ke zpřístupnění lesní cesty pro občany sousedních parcel, přepravu osob, dřevní hmotu, ale také chodce, cyklisty a jiné návštěvníky místního lesa.