Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Rychlá poptávka

Nejrychlejší cesta k dotacím

Z důvodu zamezení automatického vyplňování formulářů spamery a roboty, opište následující kód:
captcha
captcha
A picture

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

„Arboretum Borotín – přestavba výstavního pavilonu na víceúčelový objekt“ – I. etapa

Žadatel: Arboretum Borotín (o.s.)
Rozpočet projektu: Kč 1 546 000

Název projektu: Arboretum Borotín – přestavba výstavního pavilonu
na víceúčelový objekt
– I. etapa
Žadatel: Arboretum Borotín, Jihomoravský kraj, okres Blansko
Rozpočet projektu: Kč 1 546 000,-
Požadovaná dotace: 80 %
Vlastní zdroje:  20 %
Poskytovatel dotace:  Program rozvoje venkova, MAS Partnerství venkova,
Fiche 2 Partnerství venkova – občanské služby a vybavenost
Termín podání žádosti: srpen 2011

Náplní projektu je realizace navazujících investičních opatření k obnově Arboreta Borotín – revitalizace výstavního pavilonu. O celkové jedinečnosti areálu, ale zároveň nepříznivém historickém vývoji, kdy bylo arboretum téměř zničeno a nedochováno, lze čerpat informace z předcházející reference - viz zde.

Projekt je zaměřen na rekonstrukci výstavního pavilonu, který je přízemní součástí arboreta. Jedná se o hodnotný památný objekt s výrazným a současně neobvyklým architektonickým řešením. Původně byl navržen jako sezónní stavba, která bude využívána po dobu konání výstav. Stavba je tvořena dvěma celky – výstavním pavilonem se zázemím a vedle stojící klubovnou se zázemím, v úrovni střech propojenými lávkou.

Nepříznivým vývojem v minulosti, kdy v objektu pavilonu, stejně jako v prostorech celého areálu arboreta, neprobíhaly základní udržovací práce, obměna nevyhovujícího stavebního materiálu a další nezbytné úpravy pro zachování stability technického stavu. Žadatel o dotaci, občanské sdružení Arboretum Borotín, usiluje o nápravu škod minulých let, kdy celková rekonstrukce bude cílena na celoroční využívání – pořádání výstav, spojených s účelem arboreta, společenské, kulturní, vzdělávací a ekologické akce – pořádání přednášek a seminářů, výstav chovatelů, zahrádkářů, myslivců, tradičních řemesel  a workshopů.

Projekt je cílen na navázání spolupráce se středními odbornými učilišti a školami za účelem poskytnutí odborné praxe. Probíhat bude ve 2 etapách, součástí první etapy jsou dispoziční úpravy zázemí pavilonu a oprava stávající střechy.

Výstupy projektu – I. etapa:

  • obnova části pochůzí střechy pavilonu,
  • vybudování čajové kuchyňky,
  • kancelář se sprchou a WC,
  • kotelna + část nového ústředního vytápění s kotlem na štěpku a odpadní dřevní hmotu,
  • bezbariérové WC,
  • chodba propojující WC pro veřejnost,
  • vstupní zimní zahrada.

 

Realizace projektu představuje přínosy pro širokou skupinu veřejnosti – kromě návštěvníků arboreta budou výstupy využívány školními zařízeními, zájmovými spolky a organizacemi, návštěvníky společenských a kulturních akcí apod. Současně bude investicí docílena obnova a náprava škod nepříznivého vývoje v minulosti. Na projekt navazuje realizace II. etapy stavebních úprav pavilonu - blíže viz zde.