Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Rychlá poptávka

Nejrychlejší cesta k dotacím

Z důvodu zamezení automatického vyplňování formulářů spamery a roboty, opište následující kód:
captcha
captcha
A picture

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

„COGEBI a.s. Spalovna emisí VOC II.“

Žadatel: COGEBI a.s.
Rozpočet projektu: Kč 14 220 000,-

Název projektu: „COGEBI a.s. Spalovna emisí VOC II.“
Žadatel: COGEBI a.s., Jihočeský kraj, okres Tábor
Rozpočet projektu: Kč 7 050 000,- 
Požadovaná dotace: 40 %
Vlastní zdroje:  60 %
Poskytovatel dotace: Operační program Životního prostředí,
2.2 – Zlepšování kvality ovzduší a omezování
emisí, 2.2.c) Snížení VOC
Termín podání žádosti: červen 2011

Předmětem projektu byla instalace nového spalovacího zařízení ve výrobním areálu firmy COGEBI a.s. v intravilánu města Tábor. Cílem investičního záměru je snížení emisí ze stávajícího zdroje VOC a snížení imisní zátěže okolí průmyslového areálu. 

Označení „VOC“ je anglickou zkratkou pro skupinu těkavých organických sloučenin, které jsou při vypouštění do ovzduší pomocí dusíku a slunečního záření schopné tvořit fotochemické oxidanty, které jsou pro zdraví člověka nebezpečné. Současně způsobují zatěžování životního prostředí.

Realizace projektu přináší přínos snížení vypouštění těchto škodlivých látek až o 70 % – z 6,35t/rok na 2,12 t/rok. Současně dojde ke zvýšení výrobní kapacity pro možnost vytvoření nových pracovních míst v okresním městě Tábor.