Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Rychlá poptávka

Nejrychlejší cesta k dotacím

Z důvodu zamezení automatického vyplňování formulářů spamery a roboty, opište následující kód:
captcha
captcha
A picture

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

„I U NÁS SE NĚCO DĚJE – obnova místních komunikací a vzhledu obce Dobrá Voda“

Žadatel: Obec Dobrá Voda
Rozpočet projektu: Kč 3 700 000,-

Název projektu: „I U NÁS SE NĚCO DĚJE – obnova místních komunikací
a vzhledu obce
Žadatel: Obec Dobrá Voda, kraj Vysočina, okres Pelhřimov
Rozpočet projektu: Kč 3 700 000,-
Požadovaná dotace: 87 %
Vlastní zdroje:  13 %
Poskytovatel dotace:  Program rozvoje venkova, RO Brno, III.2.1.1. Obnova a rozvoj
vesnic, záměr a) Zlepšení dopravní a technické 
infrastruktury a
vzhledu obcí
Termín podání žádosti: říjen 2011, realizace 2012

  

Předmětem projektu je komplexní řešení stěžejních problémů malebné obce Dobrá Voda na Pelhřimovsku. Konkrétně bude provedena obnova, oprava a rekonstrukce místních komunikací a chodníků, včetně prvků občanské vybavenosti a venkovního mobiliáře a modernizace veřejného osvětlení – výměna stávajících svítidel na úsporná LED svítidla.

Projekt byl navržen nejen s cílem zvýšení dopravní bezpečnosti a občanské vybavenosti, ale také z důvodu pestrého oživení každodenního života v obci.

Realizací projektu vznikne:

 • místní komunikace III. třídy, asfaltobetonový povrch s odvodněním, 820 m2,
 • chodníky pro pěší, betonová mozaiková dlažba, 53,9 m2 s obrubníky a barevným odlišením a rozdílnou hrubostí povrchu (hmatová dlažba) v prostorech pojezdových ploch,
 • obecní chodníky (u OÚ), betonová mozaiková dlažba, 180,4 m2 s obrubníky a úpravou schodiště před vstupem do OÚ, 
 • okapové chodníky okolo OÚ, 66 betonová velkoformátová dlažba, 66 bm,
 • přeměna obslužné místní komunikace na vodopropustnou, 306 m2,
 • pořízení nové čekárny autobusové zastávky + 1 ks odpadkového koše,
 • boční vyzdívka u ploch pro kontejnery, sanace podezdívky stávajícího plotu, zděné oplocení,
 •  přístřešek nad výtahem, 
 • ocelové zábradlí po celé délce přístupového schodiště,
 • pořízení pergoly za OÚ – 11,4  x 5 m, 2 ks laviček, 1 ks odpadkového koše,
 • 1 ks solitérního herního prvku – lucernové šplhací hnízdo,
 • výměna světel za úsporná LED osvětlení – 60 ks svítidel,
 • terénní úpravy – příprava pro zpevněnou plochu za OÚ s pergolou,
 • dorovnání zeminy terénu pro usazení betonové mozaikové dlažby,
 • výsadba jehličnanů – 33 ks,
 • výsadba listnatých stromů – 28 ks,
 • výsadba listnatých keřů – 453 ks,
 • kácení stromů jehličnatých – 7 ks,
 • 1 x odstranění pařezu odfrézováním,
 • chemické odplevelení – 670 m2,
 • založení záhonu – 150 m2,
 • založení trávníku parkovým výsevem – 250 m2,
 • mulčování rostlin – 370 m2.

Projekt přinese pozitivní přínosy na život a bezpečnost občanů obce Dobrá Voda, cyklisty, řidiče a další účastníky silničního provozu. Zvýší se také atraktivita vzhledu a vybavenosti obce.  Provedením kvalitního technického zásahu dojde ovšem také k úspoře rozpočtu malebné obce, kde stavební úpravy komunikací budou znamenat stabilitu oproti pouhým každoročně vynaloženým udržovacím pracím. Finanční úspora se projeví také na základě modernizace veřejného osvětlení.