Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Rychlá poptávka

Nejrychlejší cesta k dotacím

Z důvodu zamezení automatického vyplňování formulářů spamery a roboty, opište následující kód:
captcha
captcha
A picture

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

„Úroky z úvěru na vybudování vodovodního přivaděče – napojení na skupinový vodovod Velké Opatovice – Boskovice“

Žadatel: Obec Pamětice
Rozpočet projektu: Kč 200 000,-

Název projektu: Úroky z úvěru na vybudování vodovodního
přivaděče – napojení na skupinový vodovod
Velké Opatovice – Boskovice
Žadatel: Obec Pamětice, Jihomoravský kraj, okres Blansko
Rozpočet projektu: Kč 200 000,-
Požadovaná dotace: 70 %
Vlastní zdroje: 30 %
Poskytovatel dotace:  Program rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2012,
DT 8 Dotace na úroky z úvěru na investiční akce k rozvoji
obcí a svazku obcí
Termín podání žádosti: únor 2012

Podstatou projektu bylo poskytnutí finančních prostředků obci Pamětice na pokrytí nákladů za úroky z úvěru investiční akce. V roce 2011 se v obci Pamětice začalo s budováním vodovodního přivaděče s napojením na skupinový vodovod Velké Opatovice – Boskovice v délce 4140 m, s čerpací stanicí ve vodojemu Sudice a přípojky NN k vodojemu Pamětice a Sudice.

Na tomto projektu s celkovými náklady 14, 507 mil. Kč se obec Pamětice podílela ve výši 2 mil. Kč. Z toho 1 mil Kč bylo možné uvolnit z vlastních zdrojů obce, zbývající 1 mil. Kč se obec Pamětice rozhodla pokrýt na základě poskytnutého úvěru bankovním sektorem.

Získané finance na pokrytí úroků ze sjednaného úvěru tak umožnily obci Pamětice spolufinancovat důležitou investici pro zvýšení kvality života občanů. Na základě ušetřených peněžních prostředků tak mohlo dojít i k uspokojení ostatních potřeb občanů.