A picture

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

„DĚTSKÉ HŘIŠTĚ – Ráj pro náš volný čas - Petrovice“

Žadatel: Tělovýchovná jednota Petrovice
Rozpočet projektu: Kč 555 354,-

Název projektu: „DĚTSKÉ HŘIŠTĚ – Ráj pro náš volný čas“
Žadatel: Tělovýchovná jednota Petrovice, Jihomoravský kraj, okres Znojmo
Rozpočet projektu: Kč 555 354,-
Požadovaná dotace: 90 %
Vlastní zdroje: 10 %
Poskytovatel dotace: Program rozvoje venkova, MAS Živé pomezí
Krumlovsko – Jevišovsko, IV.1.2. Obnova a rozvoj vesnic
Termín podání žádosti: květen 2013

Předmětem projektu je vybudování veřejného dětského hřiště v blízkosti kulturního domu, mateřské školy a rodinné zástavby. Realizací projektu dojde k úpravě nevyužívané plochy, instalaci 8 herních prvků, z toho herní prvky ruské kuželky a ping-pongový stůl mohou být využívány i staršími obyvateli. Součástí projektu je také pořízení venkovního mobiliáře pro posezení, výsadba 6 ks ovocných stromů, popínavých rostlin, živého plotu a nákup a vysetí travního semena.

Projekt je mířen ke zvýšení občanské vybavenosti, ale také zatraktivnění prostředí a obnově a udržení tradic na venkově.