A picture

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

„Naučnou stezkou k Čebínské studánce a okolí“

Žadatel: Obec Čebín
Rozpočet projektu: Kč 1 309 825,-

Název projektu: Naučnou stezkou k Čebínské studánce a okolí
Žadatel: Obec Čebín, Jihomoravský kraj, okres Brno-venkov
Rozpočet projektu: 1 309 825,-
Požadovaná dotace: 50 %
Vlastní zdroje: 50 %
Poskytovatel dotace: Program rozvoje venkova, RO Brno, II.2.4.2.
Neproduktivní investice v lesích – Zvyšování společenské
hodnoty lesů
Termín podání žádosti: červenec 2013

Předmětem projektu je obnovení podmínek pro krátkodobou rekreaci v území Přírodní památky Na lesní horce v obci Čebín. Konkrétně se jedná o realizaci těchto stavebních prací a úprav:

  • zpevnění lesní pěšiny se zábradlím
  • revitalizace vodního pramene Čebínské studánky včetně jezírka
  • úprava přilehlých ploch studánky
  • instalace odpočinkového mobiliáře s dětskými herními prvky
  • vytvoření odpočinkové terasy s výhledem na okolní krajinu
  • vyznačení naučné stezky s infotabulemi

Vytvořením naučné stezky a kompletní realizací výše uvedených cílů projektu dojde k propojení jedinečných prvků území PP Na lesní horce a okolí:

Čebínská studánka,
ovocný sad (obnova sadu je plánována souběžně s projektem),
amfiteátr rekultivovaného kamenného lomu,
ochranné pásmo vzácných a ohrožených druhů rostlin, dřevin a živočichů PP Na lesní horce.