A picture

Obsah

Revitalizace centra obce Benešov

Žadatel: Obec Benešov
Rozpočet projektu: Kč 5 682 764,-

Název projektu: „Revitalizace centra obce Benešov“
Žadatel: Obec Benešov, Jihomoravský kraj, okres Blansko
Rozpočet projektu: Kč 5 682 764,-
Požadovaná dotace: 85 %
Vlastní zdroje: 15 %
Poskytovatel dotace: ROP Jihovýchod, Rozvoj a stabilizace venkovských sídel
Termín podání žádosti: březen 2013

Podstatou projektu je úprava veřejných ploch centra obce Benešov, která je v zimním i letním období centrem turistického ruchu a kulturního života obyvatel.

Realizací projektu dojde k vyřešení bezpečnosti průchodu a průjezdu horní části náměstí, zavedení jednosměrné dopravní komunikace u kostela a vytvoření 25 parkovacích míst, z toho 2 budou vyhraněna pro zdravotně postižené osoby. Nově bude veřejné prostranství vybaveno venkovním mobiliářem, dále dojde k úpravě a vysázení zeleně pro snížení negativních vlivů rušné dopravní komunikace a zlepšení podmínek obyvatel.

Projektem bude podpořeno zachování řady společensko-kulturních tradic, které jsou především spjaty s místním kostelem.