A picture

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Dokončení dětského hřiště v obci Studnice

Žadatel: obec Studnice
Rozpočet projektu: Kč 330 330,-

Název projektu: „Dokončení dětského hřiště v obci Studnice“
Žadatel: obec Studnice, Jihomoravský kraj, Okres Vyškov
Rozpočet projektu: Kč 330 312,-
Požadovaná dotace: 70 %
Vlastní zdroje: 30 %
Poskytovatel dotace: MMR, Podpora obnovy a rozvoje venkova
Termín podání žádosti: únor 2013

Předmětem projektu je rozšíření dětského hřiště, které je umístěné na neoploceném zatravněném pozemku na návsi v těsné blízkosti obecního úřadu Studnice. V současnosti je zde umístěno několik herních prvků, které obec pořídila z vlastních zdrojů pro neúspěšnost získání dotací v minulých letech. Vzhledem k počtu mladých rodin s dětmi v obci je však stávající hřiště nedostačující a neslouží dětem všech věkových kategorií.

Ve spolupráci se společností Europroject však již došlo k úspěšnému získání dotačních prostředků a stávající hřiště tak může být doplněno o další herní prvky i pro ostatní věkové kategorie dětí a mládeže. Rozšíření hřiště vychází z požadavků samotných dětí mateřské školy, která může herní plochu také využívat.

Dětmi vybrané herní prvky:

  • lanová pyramida
  • houpačka „Hnízdo“
  • váha – odrážecí sedáky
  • altán 3 x 3 m se stolem a lavicemi

Doplněním stávajícího hřiště dojde ke kompletnímu dokončení původního záměru – vybudování venkovního odpočinkového zázemí rodičů s možností zábavy pro děti všech věkových kategorií. Po realizaci projektu se očekává jeho využitelnost i v rámci společensko-kulturních akcí.