A picture

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Venkovní posilovna pro mladé v obci Jedlová

Žadatel: Obec Jedlová
Rozpočet projektu: Kč 534 124,-

Název projektu: Venkovní posilovna pro mladé v obci Jedlová
Žadatel: obec Jedlová, Pardubický kraj, Okres Svitavy
Rozpočet projektu: Kč 534 124,-
Požadovaná dotace: 70 %
Vlastní zdroje: 30 %
Poskytovatel dotace: MMR, Podpora obnovy a rozvoje venkova
Termín podání žádosti: únor 2013

Cílem akce je rozšíření veřejně přístupného venkovního dětského hřiště v obci Jedlová. Potřebnost rozšíření je shledávána především z důvodu nízkého zastoupení herních prvků pro starší děti a mládež. Pro aktivní pohyb a a zábavu dětí této věkové kategorie jsou považovány za nejvhodnější posilovací stroje a sportovní prvky.

Příprava projektu probíhala ve spolupráci s hlavní cílovou skupinou – místními dětmi ve věkové kategorii 14 – 18 let.

Pro nenarušení stávajícího provozu dětského hřiště pro potřeby mateřské školy, bude areál opticky i funkčně rozdělen provazovou Cheopsovou pyramidou. V druhé části hřiště tak dojde k instalaci těchto herních prvků se sportovním zaměřením:

Posilovací stroje:

  • odrážecí sedáky
  • „twister“
  • boční kyvadlo
  • vesla
  • posilování rukou dolní
  • šlapadlo – brusle
  • šlapadlo – lyže
  • cvičební lavice
  • otáčecí kola velká
  • posilování rukou dolní