A picture

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

„Hřiště u Mateřské školy Lipovec – dovybavení herními prvky„

Žadatel: Obec Lipovec, Jihomoravský kraj, okres Blansko
Rozpočet projektu: Kč 454 845,-

Název projektu: „Hřiště u Mateřské školy Lipovec –
dovybavení herními prvky“
Žadatel: Obec Lipovec, Jihomoravský kraj, okres
Blansko
Rozpočet projektu: 454 845,-
Požadovaná dotace: 70 %
Vlastní zdroje: 30 %
Poskytovatel dotace: Ministerstvo pro místní rozvoj, Podpora obnovy
a rozvoje venkova,DT 2: Podpora zapojení
dětí a mládeže do komunitního života v obci
Termín podání žádosti: únor 2014

Předmětem projektu je rozšíření herní plochy školní zahrady mateřské školy v obci Lipovec, jejíž současný stav nenabízí vhodné podmínky pro realizaci pohybových aktivit dětí předškolního věku. Cílem projektu je komplexní dobudování školního dětského hřiště s venkovním mobiliářem, které bude úměrné kapacitě MŠ.

Pořízeno bude následující herní vybavení vč. dopadových ploch:

  • Dvojhoupačka hnízdo s gumovým sedákem
  • Altánek
  • Plastové sedáky na pískoviště
  • Dětský domek na hračky
  • Příprava terénu pro umístění herních prvků
  • Pružinová houpadla
  • Roztáčecí kolotoč