A picture

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

„Zefektivnění systému odděleného sběru BRKO ve Sdružení obcí „Kunštátsko-Lysicko“

Žadatel: Sdružení obcí „Kunštátsko-Lysicko“, okres Blansko, Jihomoravský kraj
Rozpočet projektu: Kč 3 966 115,-

Název projektu:

„Zefektivnění systému odděleného sběru BRKO ve Sdružení obcí Kunštátsko-Lysicko“

Žadatel:

Sdružení obcí „Kunštátsko-Lysicko“, okres Blansko, Jihomoravský kraj

Rozpočet projektu:

Kč 3 966 115,-

Požadovaná dotace:

90 %

Vlastní zdroje:

10 %

Poskytovatel dotace:

Operační program Životní prostředí, výzva č. 64 výzva OPŽP

Termín podání žádosti:

březen 2015

Cílem projektu je zavedení efektivního systému na ukládání biologicky rozložitelného odpadu z domácností, soukromých zahrad, pozemků a veřejné zeleně, který by zajišťoval jeho následné materiálové využití – kompostování ke zkvalitnění zeminy zeleně a estetické hodnoty krajiny ve Sdružení obcí „Kunštátsko-Lysicko“.

Předmětem investičního záměru je pořízení kompostérů pro celkem 517 domácností, které mají o projekt zájem. Dále bude pořízeno celkem 35 veřejně přístupných velkoobjemových kompostérů a jeden traktorový nosič.

Součástí projektu je i pořízení devíti kusů štěpkovače na úpravu dřevní hmoty z údržby veřejného prostranství v obci, případně zeleně v zahradách a sadech domácností. Kompostéry budou vhodně umístěny po celém katastru jednotlivých obcí ze Sdružení obcí „Kunštátsko-Lysicko“ tak, aby sloužily jak potřebám občanů, tak i k ukládání biomasy vzniklé údržbou ploch veřejné zeleně.

Projekt byl zpracován v rámci Sdružení obcí „Kunštátsko-Lysicko“ do kterého se zapojily následující obce: Bedřichov, Černovice, Hodonín, Kozárov, Krhov, Kunčina Ves, Kunice, Lhota u Lysic, Tasovice a Zbraslavec.