A picture

Obsah

Malhostovice „Údržba a obnova stávajících kulturních prvků venkovské krajiny-hřbitovy a hřbitovní zdi“

Dotace na udržování a obnovu kulturního dědictví venkova

Název projektu:

„Údržba a obnova stávajících kulturních prvků venkovské krajiny-hřbitovy a hřbitovní zdi“

Žadatel:

Obec Malhostovice, kraj Jihomoravský, okres Brno-venkov

Rozpočet projektu:

Kč 644 219,-

Požadovaná dotace:

70 %

Vlastní zdroje:

30 %

Poskytovatel dotace:

Ministerstvo zemědělství, program: Dotace na udržování a obnovu kulturního dědictví venkova, Podprogram: 16.A. Údržba a obnova stávajících kulturních prvků venkovské krajiny

Termín podání žádosti:

březen 2016

Předmětem projektu je renovace zpevněných povrchů v prostoru hřbitova, které slouží jako chodníky a oprava části stávající hřbitovní zdi v obci Malhostovice, na pozemku parc. č. 599, katastrální území Malhostovice. Na hřbitově dojde k obnovení cestní sítě z propustných materiálů (žulové odseky, betonová dlažba). Bude rekonstruovaná páteřní část chodníků vedoucích od hlavní brány.

Cílem projektu je obnova zpevněných povrchů, které tvoří páteřní chodníky hřbitova a oprava části stávající hřbitovní zdi v obci Malhostovice.