A picture

Obsah

„Obnova křížů v obci Slatina“

Dotace pro Ministerstvo pro místní rozvoj

Název projektu:

„Obnova křížů v obci Slatina“

Žadatel:

Obec Slatina, kraj Pardubický, okres Svitavy

Rozpočet projektu:

Kč 194 810,-

Požadovaná dotace:

70 %

Vlastní zdroje:

30 %

Poskytovatel dotace:

Ministerstvo pro místní rozvoj, Program Podpora obnovy a rozvoje venkova, Dotační titul 2, Podprogram 117D81500

Termín podání žádosti:

leden 2016

Předmětem projektu je restaurování dvou křížů v obci Slatina. První kříž se nachází v samém centru obce, na návsi u místní kapičky. Druhý kříž se nachází na okraji obce, u silnice směrem na Letovice, v lokalitě zvané Červené. Oba křížky jsou značně poškozeny působením povětrnostních vlivů. Neřešením současné situace může v obou případech dojít k nevratným poškozením původní výzdoby i samotného křížku. Z tohoto důvodu je u prvního kříže nutné provést obnovovací práce na jednotlivých dílech křížku jako například zpevnění základu, přezlacení sošek nebo očištění kříže. Druhý kříž je vlivem času a počasí zvětralý a popraskaný do takové míry, že by pouhá oprava byla dle odborníků pouze krátkodobým řešením. Východiskem je tedy celková obnova a montáž kříže společně s přezlacením sošek.

Cílem projektu je obnova dvou křížů v obci Slatina. Renovace těchto drobných sakrálních staveb přispěje k uchování kulturního dědictví.