A picture

Obsah

„Oprava drobných sakrálních staveb v obci Studnice“

Dotace pro Ministerstvo pro místní rozvoj

Název projektu:

„Oprava drobných sakrálních staveb v obci Studnice“

Žadatel:

Obec Studnice, kraj Jihomoravský, okres Vyškov

Rozpočet projektu:

Kč 114 829,-

Požadovaná dotace:

70 %

Vlastní zdroje:

30 %

Poskytovatel dotace:

Ministerstvo pro místní rozvoj, Program Podpora obnovy a rozvoje venkova, Dotační titul 2, Podprogram 117D81500

Termín podání žádosti:

leden 2016

Předmětem projektu je oprava tří křížů v katastrálním území obce Studnice. První kříž je situován u kostela v obci Studnice. Na základě optického průzkumu bylo zjištěno, že terasový korpus prvního kříže je zvětralý a pokrytý vrstvou prachových depozitů a vegetací nižších rostlin. Korpus kříže vykazuje předchozí restaurátorské zásahy. Povrchová úprava těla Krista jeho je naprosto degradovaná a vyžaduje nutnou opravu. Druhý kříž se nachází na kopci po levé straně u silnice na Odrůvky. U druhého kříže je mechanicky poškozena P. Marie, kde chybí obě ruce. Litinový korpus kříže je poškozený korozí a je nutné přistoupit k celkovému rozebrání kříže a následně k revizi konstrukčních spojů základu kříže. Třetí kříž se nachází na návsi v Odrůvkách. Na třetím kříži je poškozená povrchová úprava a litinový korpus.

Cílem projektu je uvedení křížů do původního stavu za použití původních materiálů.