A picture

Obsah

„Oprava místních komunikací v obci Šaratice“

Dotace pro Ministerstvo pro místní rozvoj

Název projektu:

„Oprava místních komunikací v obci Šaratice“

Žadatel:

Obec Šaratice, kraj Jihomoravský, okres Vyškov

Rozpočet projektu:

Kč 1 437 722,-

Požadovaná dotace:

50 %

Vlastní zdroje:

50 %

Poskytovatel dotace:

Ministerstvo pro místní rozvoj, Program Podpora obnovy a rozvoje venkova, Dotační titul 2, Podprogram 117D81500

Termín podání žádosti:

leden 2016

Předmětem projektu jsou úpravy stávajících místních komunikací na stavebních pozemcích v obci Šaratice, okres Vyškov. Plochy stavby jsou intenzivně využívány, představují místní komunikaci (veřejné prostranství) nacházející se mezi objekty rodinných domů a zatravněnými plochami. Oprava komunikací je rozdělena na jednotlivé úseky.

Cílem projektu se navržené úseky místních zpevněných komunikací opraví. Odstraní se havarijní stav osmi úseků místních komunikací. Komunikace budou vyrovnány, zpevněny a zafixovány, což povede nejen ke konformnějšímu přístupu k jednotlivým obytným domům, ale v daných lokalitách nebudou na komunikacích blátivé úseky a tím bude rovněž snížena prašnost a znečišťování přístupových cest k jednotlivým domům.