A picture

Obsah

„Obec Slatina – naše hravá dědina“

Dotace pro Ministerstvo pro místní rozvoj

Název projektu:

„Obec Slatina – naše hravá dědina“

Žadatel:

Obec Slatina, kraj Pardubický, okres Svitavy

Rozpočet projektu:

Kč 592 676,-

Požadovaná dotace:

67,5 %

Vlastní zdroje:

32,5 %

Poskytovatel dotace:

Ministerstvo pro místní rozvoj, Program Podpora obnovy a rozvoje venkova, Dotační titul 2, Podprogram 117D81500

Termín podání žádosti:

leden 2016

Předmětem projektu je vybudování nového dětského hřiště pro děti a mládež v obci Slatina. Byla vybrána lokalita, která se postupně stává volnočasovou zónou obce. Je zde umístěno víceúčelové hřiště s patřičným zázemím. Lokalita byla citlivě zvolena mezi stávajícím víceúčelovým hřištěm a nově vznikajícím parčíkem. Na nové dětské hřiště bude umístěno šest herních prvků: sloupová lanovka, lanová pyramida, vahadlová houpačka, kolotoč na sezení s vnitřními sedáky, univerzální čtyřvěžová sestava a houpačka hnízdo.

Cílem projektu je poskytnout dětem v obci kvalitní zázemí pro aktivní trávení volného času ve vazbě na celkový komunitní život v obci.