Europroject

Obnova márnice v obci Spešov

Dotace z Ministerstva pro místní rozvoj

Název projektu: „Obnova márnice v obci Spešov“ 

Žadatel: Obec Spešov, kraj Jihomoravský, okres Blansko

Rozpočet projektu: Kč 340 832,-

Požadovaná dotace: 70 %

Poskytovatel dotace: Ministerstvo pro místní rozvoj, Program Podpora obnovy a rozvoje venkova, Dotační titul 4, Podprogram 117D81500

Termín podání žádosti: prosinec 2016

Předmětem projektu je obnova márnice na území hřbitova v obci Spešov, který se nachází na severním okraji obce. V jihovýchodním rohu u vstupu na hřbitov stojí předmětná márnice, která leží na p. č. 512 k. ú. Spešov. Márnice je přízemní samostatně stojící objekt z pálených cihel se sedlovou střechou. Jediná místnost márnice s dřevěným oknem a dveřmi je přístupná ze hřbitova.

Cílem projektu je zlepšení technického stavu stavby a také zlepšení celkového estetického dojmu z budovy márnice na hřbitově. Z historického hlediska dojde realizací projektu k zachování upomínky a odkazu následujícím generacím.

Datum vložení: 14. 9. 2017 10:54
Datum poslední aktualizace: 20. 5. 2020 9:40
Autor: Správce Webu

Naši partneři