A picture

Obsah

Obnova místní komunikace v obci Lhota u Lysic

Dotace z Ministerstva pro místní rozvoj

Název projektu:

Obnova místní komunikace v obci Lhota u Lysic

Žadatel:

Obec Lhota u Lysic, kraj Jihomoravský, okres Blansko

Rozpočet projektu:

Kč 1 041 198,-

Požadovaná dotace:

50 %

Poskytovatel dotace:

Ministerstvo pro místní rozvoj, Program Podpora obnovy a rozvoje venkova, Dotační titul 5, Podprogram 117D81500

Termín podání žádosti:

prosinec 2016

 

Předmětem projektu je obnova místní komunikace v obci Lhota u Lysic. Komunikace je lokalizována v obytné zástavbě obce a slouží především jako obslužná komunikace a přístupová cesta k rodinným domům a chatám, jež se nacházejí v dotčené oblasti. Vzhledem ke své poloze je komunikace využívána také návštěvníky obce či turisty, kteří chtějí navštívit přírodní památku Žižkův stůl a zříceninu hradu Rychvald. Současný havarijní stav předmětné komunikace bude realizací projektu odstraněn.

 

Cílem projektu je zlepšení funkčního využití a estetického vzhledu místní infrastruktury. Díky opravené komunikaci bude zkvalitněna mobilita v zájmové oblasti. Opravou vozovky lze očekávat rovněž snížení negativních dopadů (zejména hluku) ze silničního provozu a zklidnění dopravy na této komunikaci.