Europroject

Webové stránky se upravují.

Obnova víceúčelového hřiště v Úsobrně

Dotace z Ministerstva pro místní rozvoj

Název projektu: „Obnova víceúčelového hřiště v Úsobrně“

Žadatel: Obec Úsobrno, Jihomoravský kraj,okres Blansko

Rozpočet projektu: Kč 1 992 585,-

Požadovaná dotace: 70 %

Poskytovatel dotace: Ministerstvo pro místní rozvoj, Program Podpora obnovy a rozvoje venkova, Dotační titul č. 6, Podpora obnovy sportovní infrastruktury

Termín podání žádosti: srpen 2017

Předmětem projektu je obnova víceúčelového hřiště, které se nachází v blízkosti ZŠ a MŠ Úsobrno. Stávající hrací plocha má nevyhovující betonový povrch, který se v důsledku povětrnostních vlivů a opotřebení drolí, jsou zde nerovnosti a za deštivého počasí se zde tvoří louže. Nově zrekonstruované hřiště bude mít uživatelsky komfortnější povrch z umělé trávy a bude koncipováno tak, aby nabízelo široké možnosti sportovního vyžití. Sportoviště tak bude plně vyhovovat potřebám školy pro výuku tělesné výchovy i pro sportovní aktivity v rámci odpolední družiny a kroužků. Sportoviště bude k dispozici rovněž místním spolkům a veřejnosti se zájmem o sport.

Cílem projektu je prostřednictvím obnovy a modernizace víceúčelového hřiště zkvalitnit a zatraktivnit výuku tělesné výchovy a nabídnout žákům ZŠ a MŠ Úsobrno širokou paletu sportovních aktivit. Nové sportoviště bude jak žáky, tak i širší veřejnost motivovat k aktivnímu trávení volného času a podporovat jejich kladný vztah ke sportu.

Datum vložení: 15. 9. 2017 14:05
Datum poslední aktualizace: 20. 5. 2020 9:59
Autor: Správce Webu

Naši partneři