Europroject

Webové stránky se upravují.

Víceúčelové hřiště v obci Benešov

Dotace z Ministerstva pro místní rozvoj

Název projektu: „Víceúčelové hřiště v obci Benešov“

Žadatel: Obec Benešov, Jihomoravský kraj, okres Blansko 

Rozpočet projektu: Kč 1 843 999,-

Požadovaná dotace: 70 %

Poskytovatel dotace: Ministerstvo pro místní rozvoj, Program Podpora obnovy a rozvoje venkova, Dotační titul č. 6, Podpora obnovy sportovní infrastruktury

Termín podání žádosti: srpen 2017

Předmětem projektu je zbudování víceúčelového hřiště v blízkosti areálu ZŠ a MŠ Benešov, která v současnosti nedisponuje kvalitními venkovními prostory pro výuku tělesné výchovy. Realizací projektu vznikne multifunkční sportoviště s širokou nabídkou sportovních aktivit, které škole poskytne kvalitní a atraktivní zázemí jak pro hodiny tělesné výchovy, tak pro sportovní aktivity v rámci školní družiny a odpoledních kroužků.

Cílem projektu je prostřednictvím vybudování víceúčelového hřiště zkvalitnit výuku tělesné výchovy a nabídnout žákům ZŠ a MŠ Benešov vhodný prostor pro realizaci sportovních aktivit. Široká nabídka sportů bude v žácích podněcovat zájem o hodiny tělesné výchovy a o aktivní trávení volného času a bude podporovat jejich kladný vztah ke sportu. Sportoviště budou mít k dispozici rovněž místní spolky i široká veřejnost všech generací. 

Datum vložení: 15. 9. 2017 13:21
Datum poslední aktualizace: 20. 5. 2020 11:12
Autor: Správce Webu

Naši partneři