A picture

Obsah

Dětské hřiště pro aktivní děti v Úněticích

Dotace z Ministerstva pro místní rozvoj

Název projektu:

Dětské hřiště pro aktivní děti v Úněticích

Žadatel:

Obec Únětice, kraj Středočeský, okres Praha-západ

Rozpočet projektu:

Kč 614 075,-

Požadovaná dotace:

70 %

Poskytovatel dotace:

Ministerstvo pro místní rozvoj, Program Podpora obnovy a rozvoje venkova, Dotační titul 2, Podprogram 117D81500

Termín podání žádosti:

prosinec 2016

 

Předmětem projektu je pořízení herních prvků, které nahradí stávající herní prvky nacházející se v havarijním stavu. Nynější herní prvky byly vytvořeny svépomocí obecní komunitou a v současné době již vlivem zastarání a povětrnostních podmínek dosloužily. Z bezpečnostních důvodů musí být odstraněny. Z tohoto důvodu chce obec pořídit nové herní prvky, které budou přístupné všem dětem v obci Únětice.

 

Cílem projektu je vytvoření multifunkčního prostoru vhodného pro děti, který bude podporovat kreativní hry a přirozené pohybové aktivity. Dětské hřiště se tak stane prostorem, který bude napomáhat zdravému tělesnému i duševnímu vývoji.