A picture

Obsah

Oslavy k výročí 750 let od první písemné zmínky obce Vilémovice

Dotace z Jihomoravského kraje

Název projektu:

„Oslavy k výročí 750 let od první písemné zmínky obce Vilémovice“

Žadatel:

Obec Vilémovice, kraj Jihomoravský, okres Blansko

Rozpočet projektu:

Kč 154 000,- 

Požadovaná dotace:

Max. 50 %

Poskytovatel dotace:

Jihomoravský kraj, Program: Podpora rozvoje v oblasti kultury a památkové péče v roce 2017, Oblast: D1 – Podpora projektů v oblasti kultury

Termín podání žádosti:

březen 2017

 

Předmětem projektu je zajištění oslav k výročí 750 let od první písemné zmínky obce Vilémovice, které se budou konat v sobotu 24. 6. 2017 v prostorách objektů obce (obecní dům, kaple, hasičská zbrojnice, muzeum, posilovna, knihovna, sportovní areál), a především na prostorné návsi obce. Program oslav bude tvořit: slavností zahájení, výstavy, divadelní vystoupení pro děti, soutěž pro děti, hudební vystoupení, přednáška, mše svatá, průvod obcí s mažoretkami, pietní vzpomínka, občerstvení a další doprovodné akce. Na organizaci oslav se budou aktivně podílet místní zájmové organizace.

 

Cílem projektu je projevit úctu k historii a současnosti obce a důstojně si připomenout kulaté výročí existence obce Vilémovice.