A picture

Obsah

Vybavení keramické dílny Římskokatolické farnosti Boskovice

Dotace z Jihomoravského kraje

Název projektu:

„Vybavení keramické dílny Římskokatolické farnosti Boskovice“

Žadatel:

Římskokatolická farnost Boskovice, kraj Jihomoravský, okres Blansko

Rozpočet projektu:

Kč 98 449,- 

Požadovaná dotace:

Max. 64,99 %

Poskytovatel dotace:

Jihomoravský kraj, Program: Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních zájmových aktivit dětí a mládeže v roce 2017

Termín podání žádosti:

únor 2017

 

Předmětem projektu je pořízení vybavení do stávající keramické dílny Římskokatolické farnosti Boskovice, které v současnosti v prostorách pro výuku keramiky chybí. Kroužek Keramika pro děti a mládež působí v prostorách Římskokatolické farnosti Boskovice a je otevřen všem zájemcům o kreativní práci s keramickou hmotou.

 

Cílem projektu je plnohodnotné fungování keramické dílny, a tím i rozvoj kreativního myšlení a rukodělné umělecké zručnosti u dětí a mládeže. Realizace projektu bude přínosem pro děti a mládež navštěvující zájmový kroužek, vzhledem k tomu, že nákup vlastního vybavení pro keramickou dílnu umožní rozšířit spektrum využívaných pomůcek pro kreativní činnost. Pořízením keramického vybavení se vytvoří stálá platforma pro děti a mládež z farnosti i mimo ni.