A picture

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Pořízení informačních ploch ve Svazku obcí Kunštátsko-Lysicko

Dotace z Jihomoravského kraje

Název projektu:

„Pořízení informačních ploch ve Svazku obcí Kunštátsko-Lysicko“

Žadatel:

Svazek Obcí Kunštátsko-Lysicko, kraj Jihomoravský, okres Blansko

Rozpočet projektu:

Kč 398 126,- 

Požadovaná dotace:

Max. 50 %

Poskytovatel dotace:

Jihomoravský kraj, Program rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2017, Podprogram Podpora rozvoje venkova JMK 2017, Dotační titul: DT 6 – Společné integrované projekty

Termín podání žádosti:

únor 2017

 

Předmětem projektu je pořízení informačních ploch v rámci Svazku obcí Kunštátsko-Lysicko. V současné době se v obcích informační plochy buď vůbec nenacházejí, nebo obce Svazku obcí disponují informačními plochami v dezolátním stavu. Obce jsou nuceny stávající informační plochy kvůli jejich stavu využívat pouze v omezené formě, či používat alternativní způsoby informování občanů (např. místní rozhlasy).

 

Cílem projektu je zvýšení informovanosti občanů v daných obcích. Nové informační plochy se budou nacházet na frekventovaných místech – obecních úřadech, zastávkách hromadné dopravy, kulturních střediscích, obchodech apod.