A picture

Obsah

Oprava místní komunikace „K Výletišti“ obec Pamětice

Dotace z Ministerstva pro místní rozvoj

Název projektu:

„Oprava místní komunikace „K Výletišti“ obec Pamětice“

Žadatel:

Obec Pamětice, kraj Jihomoravský, okres Blansko

Rozpočet projektu:

Kč 2 293 050,-

Požadovaná dotace:

50 % (maximálně ale 1 000 000 Kč)

Poskytovatel dotace:

Ministerstvo pro místní rozvoj, Program Podpora obnovy a rozvoje venkova, Dotační titul 5, Podprogram 117D81500

Termín podání žádosti:

leden 2018

Předmětem projektu je oprava místní komunikace „K Výletišti“ v obci Pamětice. Její délka je necelých 225 m. Nyní je komunikace značně porušena výtluky a nerovnostmi s prorůstající vegetací. Není zde vyřešeno odvodnění a v zimě, nebo při delších srážkách je komunikace velmi těžko sjízdná. V blízkosti komunikace se nachází několik novostaveb. A cesta slouží západní části obce jako nejbližší napojení na silnici III. Třídy směrem na město Boskovice. Na této komunikaci bude provedena obnova povrchu a úprava krajnic a okolní vegetace.

Cílem projektu je zlepšení funkčního využití, ale také estetického vzhledu místní infrastruktury. Bude zajištěna bezpečnost v zájmové oblasti, neboť cesta povede přes nezastavěnou plochu mimo město, čímž se minimalizuje provoz v hustě obydlené oblasti novodtaveb, kterou obývají především rodiny s dětmi. Realizací se prodlouží i životnost vozovky.