A picture

Obsah

Víceúčelové hřiště v obci Poříčí u Litomyšle – místní část Mladočov

Dotace z Ministerstva pro místní rozvoj

Název projektu:

„Víceúčelové hřiště v obci Poříčí u Litomyšle – místní část Mladočov“

Žadatel:

Obec Příčí u Litomyšle, kraj Pardubický, okres Svitavy

Rozpočet projektu:

Kč 976 932,-

Požadovaná dotace:

70 % (maximálně ale 400 000 Kč)

Poskytovatel dotace:

Ministerstvo pro místní rozvoj, Program Podpora obnovy a rozvoje venkova, Dotační titul 2, Podprogram 117D81500

Termín podání žádosti:

leden 2018

Předmětem projektu je rekonstrukce víceúčelového hřiště v obci Poříčí u Litomyšle. Hřiště, volně přístupné všem obyvatrelům obce a okolí, je situováno v rekreačním zařízení v místní části Mladočov. To je však již zastaralé a neposkytuje příliš široké možnosti sportovního vyžití a je tudíž nedostačující pro potřeby obyvatel obce a návštěvníků rekreačního zařízení.Víceúčelové hřiště bude využitelné z hlediska mnoha sportů, jako jsou: volejbal, nohejbal, přehazovaná, vybíjená, basketbal, tenis, badminton, malá kopaná či florbal. V zimním období může být plocha využívaná jako kluziště.

Cílem projektu je poskytnout široké veřejnosti kvalitní zázemí pro aktivní trávení volného času. Zvýšením atraktivity samotného rekreačního zařízení se zvýší i atraktivita obce Poříčí.