A picture

Obsah

Vybudování odpočinkového místa v Úsobrně

Dotace z Ministerstva pro místní rozvoj

Název projektu:

„Vybudování odpočinkového místa v Úsobrně“

Žadatel:

Obec Úsobrno, kraj Jihomoravský, okres Blansko

Rozpočet projektu:

Kč 582 659,-

Požadovaná dotace:

70 % (maximálně ale 400 000 Kč)

Poskytovatel dotace:

Ministerstvo pro místní rozvoj, Program Podpora obnovy a rozvoje venkova, Dotační titul 2, Podprogram 117D81500

Termín podání žádosti:

leden 2018

Předmětem projektu je provedení terénních úprav lokality, výsadba zeleně, zatravnění, vybudování altánu, umístění lavičky, odpadkového koše, stojanů na kola, kamenných nášlapů a houpadel. Dojde tedy k  vytvoření odpočinkového místa, které je určeno především pro děti a mládež. Budou ho však moci využívat i ostatní generace obyvatel obce.

Cílem projektu je poskytnout dětem, mládeži, seniorům, všem místním obyvatelům odpočinkové místo v příjemném prostředí a potřebnými herními prvky umožnit kvalitní sportovní vyžití a rozvoj pohybových a fyzických schopností.