A picture

Obsah

Vybudování nového informačního značení města Mariánské Lázně a okolí

Dotace z Ministerstva pro místní rozvoj

Název projektu:

Vybudování nového informačního značení města Mariánské Lázně a okolí“

Žadatel:

Město Mariánské Lázně, kraj Karlovarský, okres Cheb

Rozpočet projektu:

Kč 1 669 218,-

Požadovaná dotace:

50 %

Poskytovatel dotace:

Ministerstvo pro místní rozvoj; Národní program podpory cestovního ruchu v regionech; Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu

Termín podání žádosti:

leden 2018

Předmětem projektu je pořízení a instalace sestav informačně navigačních cedulí pro pěší a pro motoristy ve městě Mariánské Lázně. Projekt reaguje na skutečnost, že stávající značení ve městě je nekompletní a nepřehledné. Řada informačně navigačních cedulí je již obtížně čitelná či se nachází zcela za hranicí životnosti. V rámci projektu bude pořízeno a nainstalováno celkem 142 sestav cedulí.

Cílem projektu je zkvalitnit systém informačně navigačního značení v Mariánských Lázních a usnadnit tak turistům a návštěvníkům orientaci a pohyb po městě. A dále také informovat turisty o všech zajímavostech, které mohou ve městě navštívit a podpořit tak různorodé oblasti cestovního ruchu ve městě.