A picture

Obsah

Rekonstrukce hrobky v Miroslavských Knínicích

Dotace z Ministerstva pro místní rozvoj

Název projektu:

„Rekonstrukce hrobky v Miroslavských Knínicích“

Žadatel:

Obec Miroslavské Knínice, kraj Jihomoravský, okres Znojmo

Rozpočet projektu:

Kč 238 875,-

Požadovaná dotace:

70 %

Vlastní zdroje:

30 %

Poskytovatel dotace:

Ministerstvo pro místní rozvoj, Program Podpora obnovy a rozvoje venkova, Dotační titul 4, Podprogram 117D81500

Termín podání žádosti:

Červen 2015

Předmětem projektu je rekonstrukce hrobky na místním hřbitově v Miroslavských Knínicích. Hrobku nechal pro sebe a svou rodinu postavit v roce 1878 tehdejší majitel zámku Ludvík Wöllersdorfer. Podstatou projektu je výměna střešní krytiny, oprava vnějších omítek nesoudržných s podkladem, oprava zvětralého zdiva, oprava soklu, kompletní výměna schodu před vchodem do hrobky, zapravení vad na vnitřních omítkách a jejich vymalování. Dále bylo nutné provést renovaci původních kovaných ocelových vstupních dveří do hrobky a ocelových rámů oken.

Cílem projektu je rekonstrukce hrobky v nepříznivém technickém stavu.