Menu

Europroject

Města

Města

 

VAŠE MYŠLENKA A NÁŠ KONTAKT JE PRVNÍ KROK K ÚSPĚŠNÉMU PROJEKTU

Aktuální dotační možnosti – více zde

Města

Pro úspěšný rozvoj měst a obcí a zlepšení kvality života obyvatel je v současnosti nezbytné orientovat se v množinách dotačních a grantových titulů na národní i evropské úrovni. Podporu mohou pro své území získat zastupitelé např. při zlepšování vybavenosti a vzhledu měst a obcí, energetických úsporách budov, navazování spolupráce s veřejností a podnikateli, rozvoji dopravy, ochrany ŽP, školství a řady dalších významných možností.

IROP podporuje výstavbu a rekonstrukci cyklostezek, doplňkovou zeleň, pořízení bytů a bytových domů pro sociální bydlení, úpravy venkovních prostranství (zeleň, hřiště), rozšíření kapacity zařízení péče o děti do 3 let a mateřských škol, výstavbu, rekonstrukci a vybavení odborných učeben, podporu infrastruktury a informačních a komunikačních systémů veřejné správy, pořízení územních a regulačních plánů aj. OP ŽP podporuje výstavbu a modernizaci čistíren odpadních vod, protipovodňová opatření, výměny zdrojů tepla, budování míst pro předcházení vzniku komunálních odpadů, zařízení pro sběr odpadů, rekultivace skládek, ochranu významných krajinných prvků, péče o vzácné druhy a stanoviště, revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně, energeticky úsporné renovace veřejných budov aj.  Každý realizovaný projekt přispívá ke zvýšení potenciálu a atraktivity regionů.

Společnost EUROPROJECT má nepřeberné zkušenosti v oblasti získávání dotací pro obce, regiony a ostatní samosprávné celky. Dlouholetá úzká spolupráce s obcemi v celém regionu ČR poskytuje společnosti široký obzor na získávání dotací z EU pro obce a města. Jsme tak předurčeni proměnit v úspěch i Váš záměr.

Nabízíme:

  • příprava a řízení projektů v oblasti regionálního rozvoje
  • zpracovávání žádostí pro získávání finančních zdrojů (z ČR i EU)
  • zpracování strategie rozvoje
  • příprava investičních záměrů
  • zpracování žádostí o proplacení úroků z úvěrů

Další dotační příležitosti

ZDE

Facebook

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Naši partneři