Europroject

Aktuální dotační příležitosti

Zobrazeno 1-30 ze 212

Dotace na podporu kulturních památek v havarijním stavu

Datum: 14. 1. 2022

Ministerstvo kultury ČR vyhlásilo výzvu na podporu nemovitých kulturních památek, které jsou v havarijním stavu.

Hospodaření s vodou v obcích

Datum: 14. 1. 2022

Národní program životního prostředí vypsal výzvu za finanční podpory Národního plánu obnovy na podporu efektivního hospodaření se srážkovou vodou na zastavěném území obcí a protipovodňových opatření se širokým využitím přírodě blízkých prvků.

Dotace na zelené střechy, retenční nádrže a dešťové zahrady

Datum: 23. 11. 2021

Národní program životního prostředí za finanční podpory Národního plánu obnovy vyhlásí 12.1.2022 výzvu na podporu efektivního hospodaření se srážkovou vodou na zastavěném území obcí.

Energetické úspory veřejných budov

Datum: 16. 11. 2021

Národní program Životního prostředí vyhlásil dne 16.11.2021 výzvu č. 12/2021 na provedení energetické úsporné renovace veřejných budov.

Dotace na kapličky, boží muka a hřbitovní zdi

Datum: 8. 11. 2021

Ministerstvo zemědělství vyhlásilo výzvu na podporu Údržby a obnovy kulturních prvků venkovské krajiny.

Dotace MMR JSOU OPĚT ZDE! Vodovody, kanalizace a pozemní komunikace

Datum: 27. 10. 2021

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvu na Technickou infrastrukturu, která zahrnuje aktivity na podporu výstavby vodovodů, kanalizací a pozemních komunikací.

Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní

Datum: 22. 10. 2021

Operační program Životního prostředí vyhlásí 25. 10. 2021 výzvu, která se bude zabývat zlepšováním kvality vody a snižování rizika povodí.

Regenerace sídlišť 1

Regenerace sídlišť

Datum: 19. 10. 2021

Státní fond podpory investic (SFPI) vyhlásil dne 15. října 2021 výzvu k podávání žádostí o dotaci nebo dotaci a úvěr do programu Regenerace veřejných prostranství na sídlištích.

Cyklistické stezky a jízdní pruhy pro cyklisty 1

Cyklistické stezky a jízdní pruhy pro cyklisty

Datum: 18. 10. 2021

Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) vyhlásí v říjnu 2021 novou dotační výzvu na podporu cyklistických stezek a jízdních pruhů pro cyklisty.

Zvyšování bezpečnosti, bezbariérové úpravy chodníků 1

Zvyšování bezpečnosti, bezbariérové úpravy chodníků

Datum: 18. 10. 2021

V říjnu roku 2021 vyhlásí Statní fond dopravní infrastruktury (SFDI) dotační titul na podporu zvyšování bezpečnosti nebo plynulosti dopravy a ke zpřístupňování dopravy osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace.

Rekonstrukce veřejného osvětlení

Datum: 14. 10. 2021

Dne 1. ledna 2022 bude vyhlášená Ministerstvem průmyslu a obchodu v rámci Národního plánu obnovy dotační příležitost Rekonstrukce veřejného osvětlení.

Dotace MMR jsou opět zde! Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu

Datum: 7. 10. 2021

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo dotační titul na podporu základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu.

Dotace MMR jsou opět zde! Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku

Datum: 29. 9. 2021

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo každoroční dotační tituly na podporu rozvoje regionů pro rok 2022.

Dotace MMR jsou opět zde! Rekonstrukce a přestavba veřejných budov 1

Dotace MMR jsou opět zde! Rekonstrukce a přestavba kulturních domů, obecních domů nebo úřadů

Datum: 29. 9. 2021

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo každoroční dotační tituly na podporu rozvoje regionů pro rok 2022.

Dotace MMR jsou opět zde! Podpora obnovy školních tělocvičen a hřišť

Datum: 29. 9. 2021

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo každoroční dotační tituly na podporu rozvoje regionů pro rok 2022.

Dotace MMR jsou opět zde! Podpora obnovy místních komunikací

Datum: 29. 9. 2021

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo každoroční dotační tituly na podporu rozvoje regionů pro rok 2022.

Nový kotel a Nová zelená úsporám 3

Nový kotel a Nová zelená úsporám

Datum: 24. 9. 2021

Od 1. září 2022 bude povoleno používat kotle pouze 3. a vyšší třídy podle ČSN EN 303-5. Provoz zastaralých kotlů bude zakázán a bude nutné je vyměnit za nové ekologické zdroje vytápění.

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM – Dotace pro bytové domy 2

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM – Dotace pro bytové domy

Datum: 24. 9. 2021

Dne 21. 9. 2021 vyhlásil program Nová zelená úsporám nové programové období, které nabízí za kombinaci opatření bonus více než 150 000 Kč.

Podpora kulturního dědictví z Norských fondů 1

Podpora kulturního dědictví z Norských fondů

Datum: 21. 9. 2021

Dne 2. 8. 2021 vyhlásil Fond EHP a Norska druhou a zároveň i poslední výzvu až do roku 2024 pod názvem Inovativní využití movitého a nemovitého kulturního dědictví. Tato výzva podporuje nekomerční aktivity sloužící veřejnosti.

Výsadba stromů

Datum: 21. 9. 2021

Národní program Životního prostředí přišel s výzvou zaměřenou na životní prostředí v obcích a jejich okolí. Dotační program se zabývá výsadbou vhodných druhů listnatých stromů na veřejně přístupná místa či ve vnitroblocích.

Dotace na rekonstrukce a přestavby veřejných budov obcí od 3 001 do 10 000 obyvatel 1

Dotace na rekonstrukce a přestavby veřejných budov obcí od 3 001 do 10 000 obyvatel

Datum: 4. 1. 2021

Dne 23. 12. 2020 vyhlásilo Ministerstvo pro místní rozvoj výzvu v rámci dotačního titulu E - Rekonstrukce a přestavba veřejných budov, určenou pro obce od 3 001 do 10 000 obyvatel.

Dotace 60 % na sportoviště obcí s 3 001 – 10 000 obyvateli 1

Dotace 60 % na sportoviště obcí s 3001-10000 obyvateli

Datum: 11. 6. 2020

Od 9. 6. 2020 mohou obce s 3 001 – 10 000 obyvateli napříč celou Českou republikou žádat o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj na výstavbu nebo obnovu stávající sportovní infrastruktury – fotbalová, víceúčelová, multifunkční a jiná hřiště, ale také sportovní haly či kulturní domy.

MMR A IROP

Navýšení alokace výzvy "Energetické úspory v bytových domech III"

Datum: 10. 6. 2020

Z důvodu velkého zájmu žadatelů o podporu na energetické úspory bytových domů byly Ministerstvem pro místní rozvoj navýšeny finanční prostředky této výzvy o 1 mld. Kč. Celková výše alokace tak nyní je 4,5 mld. Kč, datum ukončení příjmu žádostí o podporu zůstává stejné - do 29. 11. 2020.

Národní sportovní agentura

Dotace sportovním organizacím zasaženým pandemií koronaviru

Datum: 2. 6. 2020

Dne 1. června 2020 schválila vláda ČR na svém zasedání dotační program COVID-Sport, jehož cílem je zmírnit dopady koronavirové pandemie na činnost sportovních organizací, které byly vyhlášením a trváním nouzového stavu postiženy. Vyhlášení výzvy v rámci programu COVID-Sport je očekáváno do poloviny června 2020.

DOTACE NA OPTIMALIZACI PROCESŮ A POSTUPŮ VEŘEJNÉ SPRÁVY A NA PROFESIONALIZACI PRACOVNÍKŮ ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ 1

Dotace na optimalizaci procesů a postupů veřejné správy a profesionalizaci pracovníků územně samosprávných celků

Datum: 20. 3. 2020

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo v rámci Operačního programu Zaměstnanost výzvu č. 109 na podporu optimalizace procesů a postupů ve veřejné správě a na profesionalizaci veřejné správy zejména prostřednictvím zvyšování znalostí a dovedností jejích pracovníků. Příjem žádostí je od 23. 3. 2020 do 16. 6. 2020.

mmr

Dotace na regeneraci brownfieldů pro nepodnikatelské využití

Datum: 20. 3. 2020

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlásilo 18. prosince 2019 dotační titul na podporu regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití. Příjem žádostí probíhá do 11. května 2020.

BEZÚROČNÝ ŮVĚR COVID" NA FINANCOVÁNÍ PROVOZNÍCH AKTIVIT MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ 1

Bezúročný úvěr COVID" na financování provozních aktivit malých a středních podniků

Datum: 19. 3. 2020

Program ÚVĚR COVID je bezúročný úvěr určený pro malé a střední podniky, jejichž aktivity a činnost je omezena z důvodu koronavirové infekce a souvisejících vládních opatření. Příjem žádostí probíhá od 16. 3. 2020 do 31. 12. 2020 nebo do vyčerpání alokace.

Dotace na budování a rekonstrukci školních zahrad v přírodním stylu

Dotace na vybudování a rekonstrukci školních zahrad v přírodním stylu pro účely environmentální výchovy(„Přírodní zahrady“)

Datum: 7. 11. 2019

Státní fond životního prostředí vyhlásil dotační titul na budování a rekonstrukci školních zahrad v přírodním stylu pro účely environmentální výchovy pro obce, školy a neziskové organizace. Příjem žádostí je od 3. 2. 2020 od 10:00 hod. do 31. 3. 2020.

Dotace na výročí obcí

Dotace na výročí obcí

Datum: 6. 11. 2019

Ministerstvo kultury zahájí příjem žádostí o finanční podporu na oslavu významných kulatých a půlkulatých výročí obcí a měst. Příjem probíhá do 30.4.2020.

Dotace na ochranu a péči o přírodu a krajinu v sídlech

Dotace na ochranu a péči o přírodu a krajinu v sídlech

Datum: 5. 8. 2019

Operační program životního prostředí zahájil příjem žádostí o finanční podporu na ochranu a péči o přírodu a krajinu v sídlech pro obce, neziskové organizace a podnikatelské subjektu od 1. 2. 2019 do 31. 10. 2019

Zobrazeno 1-30 ze 212

Další dotační příležitosti

ZDE

Facebook

 

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Naši partneři