Europroject

Aktuální dotační příležitosti

Zobrazeno 1-30 ze 234

Regenerace brownfieldů pro občanské vybavení

Datum: 24. 6. 2022

SFPI spustí 1.8. 2022 příjem žádostí v rámci dotačního titulu Brownfieldy na revitalizaci území se starou stavební zátěží. Jedná se o výstavbu škol a školek, kluboven, hřišť, knihoven, kulturních domů, infrastruktury pro sociální služby, parky aj.

Regenerace brownfieldů pro podnikatelské využití

Datum: 24. 6. 2022

Ministerstvo průmyslu a obchodu společně s Národním plánem obnovy spustily příjem předžádostí na podporu Regenerace brownfieldů pro podnikatelské využití. Projekty mohou být doplňkově využité rovněž pro nepodnikatelské účely včetně výstavby obecních domů.

Dotace na pořízení traktorů

Datum: 7. 6. 2022

PGRLF spustí 13.7.2022 v 9:00 příjem žádostí v rámci Investičního úvěru Lesnictví. Z tohoto dotačního titulu bude možné pořídit traktory.

Výsadba stromů – navýšení dotačních prostředků

Datum: 2. 6. 2022

Národní program Životní prostředí navýšil finanční podporu na individuální výsadbu listnatých stromů na 270 milionů korun.

Elektromobilita pro obce  1

Elektromobilita pro obce

Datum: 2. 6. 2022

Národní program Životní prostředí společně s Národním plánem obnovy budou vyhlašovat 6. června 2022 výzvu na pořízení elektromobilů pro obce.

Podpora spolků, ústavů, nadací z MMR

Datum: 13. 5. 2022

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvu na podporu nestátních neziskových organizací.

Cisternová automobilová stříkačka pro obec Domašov

Datum: 6. 5. 2022

Na pořízení nové cisternové automobilové stříkačky se nám s obcí Domašov podařilo získat dotaci ve výši 2 500 000 Kč z Ministerstva vnitra.

Pořádání významných sportovních akcí v JMK

Datum: 6. 5. 2022

Jihomoravský kraj bude v červnu finančně podporovat organizované sportovní akce na území kraje.

Program péče o krajinu

Datum: 6. 5. 2022

AOPK ČR vyhlásilo výzvu v rámci Programu péče o krajinu, který má za cíl udržovat a zlepšovat dochované přírodní i kulturní hodnoty krajiny.

Rekonstrukce veřejného osvětlení

Datum: 28. 4. 2022

Dne 5. května 2022 bude vyhlášená Ministerstvem průmyslu a obchodu v rámci Národního plánu obnovy dotační příležitost Rekonstrukce veřejného osvětlení.

Dětské skupiny přes MASky

Datum: 25. 4. 2022

V druhé polovině roku 2022 dojde k vyhlášení výzvy na podporu navyšování kapacit a vznik nových zařízení v podobě dětských skupin. Tato dotační příležitost bude podporovaná v rámci Místních akčních skupin.

Vybudování dětského hřiště se sadovými úpravami v obci Zlechov

Datum: 7. 4. 2022

Ve spoluprací se společností EUROPROJECT získala obec Zlechov finanční prostředky z MMR na vybudování dětského hřiště se sadovými úpravami.

Karavanová stání 2022

Datum: 29. 3. 2022

Kraje ČR vyhlašují dotační příležitosti pro rozvoj turistické infrastruktury. Podporované budou karavanová stání. Jedná se o parkoviště vyhrazené pro stání karavanů nebo obytných vozů pro krátkodobý pobyt do 72 hodin.

Příspěvek na provoz dětských skupin

Datum: 25. 3. 2022

Státní rozpočet každoročně nabízí možnost využít dotační podpory na provoz dětských skupin. Dotovány jsou běžné výdaje dětské skupiny. Výše příspěvku závislá na počtu dětí ve skupině.

Dětské skupiny nově z Národního plánu obnovy

Datum: 25. 3. 2022

Výzva je zaměřena na budování nových dětských skupin. Jedná se o novou výstavbu, nákup či rekonstrukci budov za účelem zvýšení kapacity dětských skupin na území ČR.

Fotovoltaika pro podnikatele

Datum: 22. 3. 2022

22.3.2022 byla vyhlášena 1. výzva z Národního plánu obnovy na podporu výstavby nových fotovoltaických zdrojů v rámci podnikatelského sektoru. Podnikatel může podat žádost pouze na jedno odběrné místo.

Kamerové systémy a sportovní hřiště z Ministerstva vnitra

Datum: 15. 3. 2022

Ministerstvo vnitra vyhlásilo výzvu na podporu prevence kriminality na místní úrovni pro rok 2022. Jedná se hlavně o kamerové systémy, osvětlení a oplocení rizikových míst, ale i sportovní hřiště.

Sběrné dvory a sběrné nádoby

Datum: 15. 3. 2022

Operační program životního prostředí 2021-2027 připravuje dotační výzvu na výstavbu sběrných dvorů, oddělený sběr a svoz komunálního odpadu.

Dětské skupiny

Datum: 14. 3. 2022

Dětské skupiny jsou určeny pro děti od 6 měsíců do zahájení povinné školní docházky. Od 1.1.2022 je možnost čerpat finanční prostředky na provoz dětské skupiny ze státního rozpočtu. Mimo jiné budou otevřeny výzvy z Národního plánu obnovy na budování nových dětských skupin.

Podpora veřejných prostranství - IROP 2021-2027

Datum: 22. 2. 2022

IROP připravuje příjem žádostí o dotaci ve výši 85% na výdaje spojené s realizací zelené infrastruktury ve veřejných prostranství měst a obcí. Jedná se o rekonstrukce návsí, náměstí, parků, komunikací, hlavních ulic.

Elektromobily pro podnikatele

Datum: 22. 2. 2022

Národní plán obnovy společně s Ministerstvem průmyslu a obchodu vyhlásí dotační výzvu zaměřující se na pořízení elektromobilů pro podnikatele.

Dotace z Jihomoravského kraje

Datum: 18. 1. 2022

Byly vyhlášeny dotační příležitosti pro celé území Jihomoravského kraje. Uvolněné finanční prostředky pokrývají celou řadu dotačních oblastí, ať už se jedná o kulturu, sport, regionální rozvoj nebo venkov a zemědělství.

Dotace na FVE - veřejné budovy

Datum: 17. 1. 2022

Národní program Životního prostředí vyhlásil dne 16.11.2021 výzvu č. 12/2021 na provedení energetické úsporné renovace veřejných budov.

Dotace na podporu kulturních památek v havarijním stavu

Datum: 14. 1. 2022

Ministerstvo kultury ČR vyhlásilo výzvu na podporu nemovitých kulturních památek, které jsou v havarijním stavu.

Hospodaření s vodou v obcích

Datum: 14. 1. 2022

Národní program životního prostředí vypsal výzvu za finanční podpory Národního plánu obnovy na podporu efektivního hospodaření se srážkovou vodou na zastavěném území obcí a protipovodňových opatření se širokým využitím přírodě blízkých prvků.

Dotace na zelené střechy, retenční nádrže a dešťové zahrady

Datum: 23. 11. 2021

Národní program životního prostředí za finanční podpory Národního plánu obnovy vyhlásí 12.1.2022 výzvu na podporu efektivního hospodaření se srážkovou vodou na zastavěném území obcí.

Energetické úspory veřejných budov

Datum: 16. 11. 2021

Národní program Životního prostředí vyhlásil dne 16.11.2021 výzvu č. 12/2021 na provedení energetické úsporné renovace veřejných budov.

Dotace na kapličky, boží muka a hřbitovní zdi

Datum: 8. 11. 2021

Ministerstvo zemědělství vyhlásilo výzvu na podporu Údržby a obnovy kulturních prvků venkovské krajiny.

Dotace MMR JSOU OPĚT ZDE! Vodovody, kanalizace a pozemní komunikace

Datum: 27. 10. 2021

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvu na Technickou infrastrukturu, která zahrnuje aktivity na podporu výstavby vodovodů, kanalizací a pozemních komunikací.

Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní

Datum: 22. 10. 2021

Operační program Životního prostředí vyhlásí 25. 10. 2021 výzvu, která se bude zabývat zlepšováním kvality vody a snižování rizika povodí.

Zobrazeno 1-30 ze 234

Další dotační příležitosti

ZDE

Facebook

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Naši partneři