Europroject

Webové stránky se upravují.

Aktuální dotační příležitosti

Zobrazeno 1-30 ze 192
Dotace na rekonstrukce a přestavby veřejných budov obcí od 3 001 do 10 000 obyvatel 1

Dotace na rekonstrukce a přestavby veřejných budov obcí od 3 001 do 10 000 obyvatel

Datum: 4. 1. 2021

Dne 23. 12. 2020 vyhlásilo Ministerstvo pro místní rozvoj výzvu v rámci dotačního titulu E - Rekonstrukce a přestavba veřejných budov, určenou pro obce od 3 001 do 10 000 obyvatel.

Dotace 60 % na sportoviště obcí s 3 001 – 10 000 obyvateli 1

Dotace 60 % na sportoviště obcí s 3001-10000 obyvateli

Datum: 11. 6. 2020

Od 9. 6. 2020 mohou obce s 3 001 – 10 000 obyvateli napříč celou Českou republikou žádat o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj na výstavbu nebo obnovu stávající sportovní infrastruktury – fotbalová, víceúčelová, multifunkční a jiná hřiště, ale také sportovní haly či kulturní domy.

MMR A IROP

Navýšení alokace výzvy "Energetické úspory v bytových domech III"

Datum: 10. 6. 2020

Z důvodu velkého zájmu žadatelů o podporu na energetické úspory bytových domů byly Ministerstvem pro místní rozvoj navýšeny finanční prostředky této výzvy o 1 mld. Kč. Celková výše alokace tak nyní je 4,5 mld. Kč, datum ukončení příjmu žádostí o podporu zůstává stejné - do 29. 11. 2020.

Národní sportovní agentura

Dotace sportovním organizacím zasaženým pandemií koronaviru

Datum: 2. 6. 2020

Dne 1. června 2020 schválila vláda ČR na svém zasedání dotační program COVID-Sport, jehož cílem je zmírnit dopady koronavirové pandemie na činnost sportovních organizací, které byly vyhlášením a trváním nouzového stavu postiženy. Vyhlášení výzvy v rámci programu COVID-Sport je očekáváno do poloviny června 2020.

DOTACE NA OPTIMALIZACI PROCESŮ A POSTUPŮ VEŘEJNÉ SPRÁVY A NA PROFESIONALIZACI PRACOVNÍKŮ ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ 1

Dotace na optimalizaci procesů a postupů veřejné správy a profesionalizaci pracovníků územně samosprávných celků

Datum: 20. 3. 2020

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo v rámci Operačního programu Zaměstnanost výzvu č. 109 na podporu optimalizace procesů a postupů ve veřejné správě a na profesionalizaci veřejné správy zejména prostřednictvím zvyšování znalostí a dovedností jejích pracovníků. Příjem žádostí je od 23. 3. 2020 do 16. 6. 2020.

mmr

Dotace na regeneraci brownfieldů pro nepodnikatelské využití

Datum: 20. 3. 2020

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlásilo 18. prosince 2019 dotační titul na podporu regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití. Příjem žádostí probíhá do 11. května 2020.

BEZÚROČNÝ ŮVĚR COVID" NA FINANCOVÁNÍ PROVOZNÍCH AKTIVIT MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ 1

Bezúročný úvěr COVID" na financování provozních aktivit malých a středních podniků

Datum: 19. 3. 2020

Program ÚVĚR COVID je bezúročný úvěr určený pro malé a střední podniky, jejichž aktivity a činnost je omezena z důvodu koronavirové infekce a souvisejících vládních opatření. Příjem žádostí probíhá od 16. 3. 2020 do 31. 12. 2020 nebo do vyčerpání alokace.

Dotace na budování a rekonstrukci školních zahrad v přírodním stylu

Dotace na vybudování a rekonstrukci školních zahrad v přírodním stylu pro účely environmentální výchovy(„Přírodní zahrady“)

Datum: 7. 11. 2019

Státní fond životního prostředí vyhlásil dotační titul na budování a rekonstrukci školních zahrad v přírodním stylu pro účely environmentální výchovy pro obce, školy a neziskové organizace. Příjem žádostí je od 3. 2. 2020 od 10:00 hod. do 31. 3. 2020.

Dotace na výročí obcí

Dotace na výročí obcí

Datum: 6. 11. 2019

Ministerstvo kultury zahájí příjem žádostí o finanční podporu na oslavu významných kulatých a půlkulatých výročí obcí a měst. Příjem probíhá do 30.4.2020.

Dotace na ochranu a péči o přírodu a krajinu v sídlech

Dotace na ochranu a péči o přírodu a krajinu v sídlech

Datum: 5. 8. 2019

Operační program životního prostředí zahájil příjem žádostí o finanční podporu na ochranu a péči o přírodu a krajinu v sídlech pro obce, neziskové organizace a podnikatelské subjektu od 1. 2. 2019 do 31. 10. 2019

Dotace na vodovody a kanalizace

Dotace na vodovody a kanalizace

Datum: 5. 8. 2019

Státní fond životního prostředí plánuje vyhlášení dotačního titulu na vodovody a kanalizace pro obce a města. Příjem žádostí je očekáván od 1. listopadu 2019.

Dotace na sportovní zařízení

Dotace na výstavbu, rekonstrukci a modernizaci sportovních zařízení

Datum: 5. 8. 2019

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy plánuje vyhlášení dotačního titulu na výstavbu, rekonstrukci a modernizaci sportovních zařízení pro obce. Příjem žádostí je očekáván od 15. srpna 2019.

Výstavba sociálních bytů v obcích

Dotace na výstavbu sociálních bytů v obcích

Datum: 3. 6. 2019

Státní fond rozvoje bydlení zahájil příjem žádostí o finanční podporu na pořízení sociálních bytů a sociálních domů v obcích. Příjem žádostí probíhá od 20. 5. 2019 do vyčerpání vyčleněných finančních prostředků.

Dotace na provoz prodejen v Jihomoravském kraji

JIHOMORAVSKÝ KRAJ - DOTACE NA PROVOZ POTRAVINOVÝCH PRODEJEN V OBCÍCH DO 750 OBYVATEL

Datum: 23. 1. 2019

Jihomoravský kraj vyhlásil příjem žádostí o podporu na provoz potravinových prodejen a prodejen smíšeného zboží v obcích do 750 obyvatel. Z dotace lze hradit např. energie, mzdy či nájemné. Příjem žádostí o podporu probíhá od 14. 2. do 1. 3. 2019.

Dotace na podporu obcí do 3 000 obyvatel z Jihomoravského kraje

JIHOMORAVSKÝ KRAJ - DOTACE NA PODPORU ROZVOJE OBCÍ DO 3 000 OBYVATEL

Datum: 23. 1. 2019

Jihomoravský kraj vyhlásil příjem žádostí o dotaci pro obce do 3 000 obyvatel. Finanční podporu je možné získat např. na výstavbu či rekonstrukci kulturních domů, sportovišť, chodníků a přechodů pro chodce, na vybavení obecních knihoven či na úpravu veřejných prostranství. Nově je taktéž možné spolufinancovat z Jihomoravského kraje projekt podpořený z Ministerstva pro místní rozvoj. Příjem žádostí o podporu bude probíhat od 14. 2. do 1. 3. 2019.

Dotace na údržbu a obnovu drobných venkovských staveb

DOTACE NA ÚDRŽBU A OBNOVU KULTURNÍCH PRVKŮ VENKOVSKÉ KRAJINY

Datum: 18. 1. 2019

Ministerstvo zemědělství vyhlásilo příjem žádostí o dotaci na údržbu a obnovu drobných památných staveb a objektů, jako jsou kapličky, křížky, boží muka atp. Příjem žádostí probíhá od 4. 2. do 22. 2. 2019.

Obce do 3 000 obyvatel

PODPORA OBNOVY A ROZVOJE VENKOVA PRO OBCE DO 3 000 OBYVATEL

Datum: 14. 12. 2018

Ministerstvo pro místní rozvoj přijímá žádosti o finanční podporu z dlouho očekávaného Programu obnovy a rozvoje venkova, který přináší řadu zajímavých dotačních možností pro obce do 3 000 obyvatel. Příjem žádostí bude probíhat do 28. 2. 2019

Dotace pro obce 3 001-10 000 obyvatel

DOTACE NA MÍSTNÍ KOMUNIKACE A ŠKOLNÍ SPORTOVIŠTĚ PRO OBCE OD 3 001 DO 10 000 OBYVATEL

Datum: 14. 12. 2018

Ministerstvo pro místní rozvoj přijímá žádosti o finanční podporu na obnovu místních komunikací a na výstavbu či rekonstrukci školních sportovišť v obcích od 3 001 do 10 000 obyvatel. Příjem žádostí bude probíhat do 28. 2. 2019

Dotace na MK pro obce nad 10 000 obyvatel

DOTACE NA OBNOVU MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ PRO OBCE NAD 10 000 OBYVATEL

Datum: 14. 12. 2018

Ministerstvo pro místní rozvoj přijímá žádosti o finanční podporu na obnovu místních komunikací v obcích nad 10 000 obyvatel. Příjem žádostí bude probíhat do 28. 2. 2019

Dotace na sportoviště pro obce nad 10 000 obyvatel

DOTACE NA VÝSTAVBU A REKONSTRUKCI SPORTOVIŠŤ PRO OBCE NAD 10 000 OBYVATEL

Datum: 30. 10. 2018

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zahájilo dne 29. 10. příjem žádostí o finanční podporu na rekonstrukci a výstavbu sportovišť v obcích nad 10 000 obyvatel. Příjem žádostí probíhá do 31. 12. 2018.

Dotace na traktory a další techniku pro práci v lese

DOTACE NA TRAKTORY A DALŠÍ TECHNIKU PRO PRÁCI V LESE

Datum: 1. 10. 2018

Státní zemědělský intervenční fond bude od 9. do 30. října přijímat žádosti o finanční podporu na pořízení traktorů a další techniky pro práci v lese.

Aktuální dotační možnosti na sportoviště

AKTUÁLNÍ DOTAČNÍ MOŽNOSTI NA VÝSTAVBU A REKONSTRUKCI SPORTOVIŠŤ

Datum: 17. 9. 2018

Přinášíme přehled aktuálních možností finanční podpory na výstavbu a rekonstrukci sportovních zařízení pro obce a spolky.

Dotace na výstavbu a rekonstrukci sportovišť

DOTACE NA VÝSTAVBU A REKONSTRUKCI SPORTOVIŠŤ

Datum: 12. 9. 2018

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zahájilo příjem žádostí o finanční podporu na výstavbu, rekonstrukci a modernizaci sportovních zařízení. Žádosti budou přijímány do 15. října.

Dotace na rybníky a malé vodní nádrže ve vlastnictví obcí

DOTACE NA RYBNÍKY A MALÉ VODNÍ NÁDRŽE VE VLASTNICTVÍ OBCÍ

Datum: 4. 9. 2018

Dne 17. 9. 2018 zahájí Ministerstvo zemědělství příjem žádostí o finanční podporu na rekonstrukci, výstavbu či obnovu rybníků a malých vodních nádrží pro obce. Žádosti budou přijímány do 15. ledna 2019.

Dotace na sběrné dvory a kontejnery

DOTACE NA SBĚRNÉ DVORY A KONTEJNERY

Datum: 9. 8. 2018

Zájemci o sběrné dvory, kontejnery a další projekty zaměřené na navýšení materiálového a energetického využití odpadů budou moci podávat žádosti o finanční podporu z Operačního programu Životní prostředí, a to od 3. 9. 2018 do 28. 2. 2019.

Snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení

DOTACE NA SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

Datum: 26. 7. 2018

Ministerstvo průmyslu a obchodu avizovalo příjem žádostí o finanční podporu na snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení v rámci programu EFEKT. Příjem žádostí bude probíhat od 1. 9. do 31. 10. 2018.

MŠ Bratčice po realizaci projektu

VÝSLEDNÁ REALIZACE PROJEKTU PŘÍSTAVBA MŠ BRATČICE

Datum: 23. 7. 2018

Obec Bratčice dokončila realizaci projektu přístavby a rekonstrukce mateřské školy v celkové hodnotě 10 mil. Kč, na který s naší pomocí získala dotaci ve výši 90 %.

100% úspěch podaných žádostí na přírodní zahrady

SLAVÍME 100% ÚSPĚCH U PODANÝCH ŽÁDOSTÍ NA PŘÍRODNÍ ZAHRADY PŘI MATEŘSKÝCH A ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH

Datum: 13. 7. 2018

Národní program Životní prostředí dnes zveřejnil výsledky žádostí o finanční podporu z výzvy č. 16/2017 na vybudování přírodních zahrad v mateřských a základních školách.

Dotace na regeneraci sídlišť

DOTACE NA REGENERACI VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ NA SÍDLIŠTÍCH

Datum: 10. 7. 2018

Státní fond rozvoje bydlení vyhlásil příjem žádostí o finanční podporu na projekty zaměřené na regeneraci sídlišť. Žádosti budou přijímány do 4. září 2018.

Rozvoj kapacit MŠ a ZŠ

ROZVOJ A NAVÝŠENÍ VÝUKOVÝCH KAPACIT MATEŘSKÝCH A ZÁKLADNÍCH ŠKOL

Datum: 3. 7. 2018

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zahájilo příjem žádostí o finanční podporu na rozvoj a navýšení výukových kapacit mateřských a základních škol zřizovaných územně samosprávnými celky. Příjem žádostí probíhá do 1. 9. 2018.

Zobrazeno 1-30 ze 192

Další dotační příležitosti

ZDE

Facebook

 

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Naši partneři