Europroject

Hospodaření s vodou v obcích

Národní program životního prostředí vypsal výzvu za finanční podpory Národního plánu obnovy na podporu efektivního hospodaření se srážkovou vodou na zastavěném území obcí a protipovodňových opatření se širokým využitím přírodě blízkých prvků.

Příjem žádostí probíhá od 12. ledna do 31. srpna 2022 do 14:00.

 Podporované aktivity:

 • Udržitelné a efektivní hospodaření s vodou v obcích:

  • povrchová vsakovací a retenční zařízení doplněná zelení;
  • dešťové zahrady;
  • podzemní vsakovací zařízení s retenčním prostorem vyplněným štěrkem nebo prefabrikáty;
  • povrchové či podzemní retenční prostory s regulací odtoku do povrchových vod nebo kanalizace;
  • akumulační podzemní nádrže na zachytávání srážkových vod a jejich opětovné využití
  • povrchové akumulační nádrže navržené v přírodě blízké podobě, které budou doplňkově plnit i ekosystémové funkce;
  • výměna nepropustných zpevněných povrchů za propustné zpevněné a propustné povrchy;
  • budování propustných zpevněných povrchů;
  • výstavba střech s akumulační schopností.

 

 • Zajištění povodňové ochrany intravilánu

  • realizace opatření podporujících přirozený tlumivý rozliv povodní v nivách;
  • úpravy nevhodného opevnění;
  • zvýšení členitosti a zlepšení morfologie koryta vodních toků;
  • umožnění povodňových rozlivů do nivních ploch.

 

Výše podpory:

 • Udržitelné a efektivní hospodaření s vodou v obcích;

  • 100 % z celkových způsobilých výdajů;
  • u budování propustných zpevněných povrchů max. 50 %.
 • Zajištění povodňové ochrany intravilánu;

  • 100 % z celkových způsobilých výdajů.

Minimální způsobilé přímé realizační výdaje na projekt jsou stanoveny na 200 000 Kč bez DPH.

 

Příjemci podpory:

 • Obce, dobrovolné svazky obcí;
 • školy a školská zařízení a školské právnické osoby;
 • veřejnoprávní instituce;
 • nestátní neziskové organizace;
 • obchodní společnosti vlastněné ze 100 % veřejným subjektem.

 

V případě zájmu o některý z uvedených dotačních titulů nás kontaktujte zde.

Datum vložení: 14. 1. 2022 11:55
Datum poslední aktualizace: 14. 1. 2022 16:23
Autor: Správce Webu

Další dotační příležitosti

ZDE

Facebook

 

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Naši partneři